Godło
25 Wrzesień 2023 - Aurelii i Ładysława

Emocje powoli opadają, ale radość i duma związana z sukcesem Tomasza Stachury pozostanie na długo.

W środę, 24 maja, w budynku NOT w Warszawie Nasz laureat wraz z opiekunem, panią Agnieszką Kuklą, odebrał nagrodę i dyplom Młodego Innowatora w roku szkolnym 2022/2023 zajmując II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice.

Tomasz wielkie gratulacje dla Ciebie!!!

Życzymy Ci dalszych sukcesów

W dniu 14 maja 2023 roku Tomasz Stachura reprezentował naszą szkołę na Pikniku Naukowym w Bielsku-Białej w ramach 23. Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Parku J. Słowackiego jako Laureat Olimpiady Innowacyjności na etapie okręgowym. Dzisiaj już oficjalnie możemy poinformować, że projekt „Osprzętu silnika odrzutowego” wykonany przez Tomasza zajął II miejsce w etapie ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice.

GRATULUJEMY!!!

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat” biorąc udział w konkursie promującym postawę ekologiczną wśród młodzieży „Eko-wędrówki Dżulki”.

W ramach konkursu w trakcie trwania roku szkolnego aktywnie promowali ekologię, poznawali ścieżki ekologiczne na terenie Bielska-Białej, brali udział w warsztatach prowadzonych przez edukatora z Zakładu Gospodarki Odpadami oraz odwiedzili wystawę EkoEksperymentarium w Punkcie 11.

Zrealizowane zadania:

  • Jesień „Dżulka szanuje energię i chroni klimat” – plener fotograficzny „Trzy Lipki”
  • Zima „Dżulka wyBBiera dobrą energię” – piknik ekologiczny na Koziej Górce wraz ze spacerem ścieżką ekologiczną
  • Wiosna „Dżulka wyBBiera czyste miasto” – odwiedzenie wystawy EkoEksperymentarium w Punkcie 11
  • Lato „Dżulka zostaje ekoBBielszczaninem” – warsztaty z edukatorem z Zakładu Gospodarki Odpadami

Nasze dwie drużyny z klas 3ct (Zuzia Waldman, Martyna Opalińska, Amelia Piech) i 4btp (Kinga Kasolik, Julia Jekiełek, Weronika Szymańska)stworzyły filmy promujące odwiedzone obiekty ekologiczne w Bielsku-Białej, czekamy na wyniki konkursu. Trzymajcie mocno kciuki!

#bielskobialachroniklimat #ceebielsko #wybbieramczystemiasto #wekozgodzie #zstih

W dniu 24 kwietnia 2023r. wśród uczniów klasy 3b – sprzedawca odbył się Szkolny konkurs „Sprawny w zawodzie sprzedawca”.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach:

I etap – test sprawdzający wiedze z wszystkich przedmiotów zawodowych,

II etap – cześć praktyczna składająca się z: wystawienia faktury VAT, ozdobne pakowanie oraz obsługa klienta na stanowisku z tradycyjną formą sprzedaży.

Wyniki:

I miejsce Zarzecka Kinga,

II miejsce Reliński Patryk,

III miejsce Kliś Weronika

W dniu 31 marca 2023r. wśród uczniów klasy 3b – sprzedawca, odbył się Szkolny konkurs „Wiedzy towaroznawczej”. Konkurs złożony był z dwóch etapów:

I etap – test składający się z 40 pytań z zakresu towaroznawstwa,

II etap – część praktyczna, polegająca na ocenie organoleptycznej produktów spożywczych i przemysłowych.

Najlepszymi okazali się:

I miejsce Paulina Korczyk

II miejsce Kaja Jajszczok

III miejsce Jakub Gacek

22 kwietnia 2023 r., na terenie Starówki w Bielsku-Białej odbył się etap rejonowy XXIX Ogólnopolskich Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, których organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej. Drużyna ZSTiH w składzie Kinga Kasolik, Weronika Szymańska, Jakub Rosner, Konrad Kraus, Samuel Szelest została sklasyfikowana na V miejscu.
Gratulacje.

W piątek 14 IV  w SP 32 w Wapienicy odbył się Powiatowy Konkurs  Wiedzy Olimpijskiej, który swą obecnością zaszczycili beskidzcy  sportowcy- olimpijczycy.

Coroczny Konkurs organizowany przez Beskidzką Radę Olimpijską składał się z dwóch części. pierwsza obejmowała znajomość tematyki olimpijskiej z uwzględnieniem udziału w Igrzyskach sportowców Podbeskidzia.

Druga część miała  charakter sportowy i składała się z rzutu do kosza , skoku z miejsca i biegu na 20 m.

W klasyfikacji indywidualnej  Kinga Herzyk z IV ctg zajęła 3 m., a drużyna ZSTiH  w składzie : K. Herzyk, Paweł  Heller z IV atp oraz Michał Matlak z I at została  sklasyfikowana na  IV m wśród  szkół średnich.

Serdeczne gratulacje!

17 marca w piątek z inicjatywy p. Anny Maśki przeprowadziliśmy eliminacje szkolnego 68 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Każdy z uczestników zaprezentował jeden wiersz i fragment prozy w kategorii recytatorskiej a w kategorii wywiedzione ze słowa zaprezentowany był jeden utwór z dodatkowymi elementami – rekwizyty, środki niewerbalne itp. W jury zasiadły panie polonistki: Alicja Grabska, Dominika Kołodziej i Małgorzata Figura. Opowiadane historie były czasem zabawne a czasem nostalgiczne, a poezja zawsze jest poezją!  Laureaci będą reprezentować nasze szkoły na eliminacjach miejskich w Domu Kultury Włókniarza 1 kwietnia – Jakub Paszek z 3bt, Karol Madejczyk z 3et, Lukrecja Krawczyk z 3bt, Milena Sulkowska z 1bt i Nikola Brańka z 3bt. Życzymy powodzenia w następnym etapie!

Autorzy zdjęć: Antonina Protzner i Adrian Zmiertka kl 3et.

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku – Białej jest organizatorem XI edycji REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY „MOJA PASJA”.
Konkurs ma na celu popularyzowanie twórczej postawy oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież, kształtowanie umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, przygotowanie świadomego odbiorcy reklamy w ramach edukacji medialnej.
Tematem jest szeroko rozumiana pasja twórcza, sportowa inna – niech młodzież opowie o niej za pomocą technik plastycznych i cyfrowych.
Na prace plastyczne, grafikę komputerową, fotografie i filmy czekamy do 15 maja.

W załączeniu regulamin, karta zgłoszenia, zgody RODO.