Godło
05 Lipiec 2020 - Karoliny i Antoniego

Technik mechanik lotniczy


Absolwent przygotowany będzie przede wszystkim do rozwiązywania problemów technicznych: remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych statków powietrznych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyka w firmach remontowych sprzętu lotniczego przygotują go do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.
 
Kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie obsługi liniowej i obsługi hangarowej statków powietrznych (M.31.)

mechanik-lotniczy-tag