Godło
18 Styczeń 2020 - Piotra i Małgorzaty

Mechanik – monter maszyn i urządzeń


Absolwent w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń w trakcie kształcenia zdobywa następujące umiejętności: wykonywanie przeglądów, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, sprawdzanie stanu technicznego maszyn i urządzeń, kontrolowanie i regulowanie w czasie prób po wykonanej naprawie i montażu maszyny lub urządzenia.

Kwalifikacje:

K1 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

wordcloud (7)