Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Szkolny Ośrodek Kariery


W świecie, w którym zmiana jest stanem powszechnym, a rynek pracy jest niestabilny, nieprzewidywalny i stawiający wciąż większe wyzwania, pojawiają się pytania o własną przyszłość, o swoje miejsce w świecie i własną tożsamość uwarunkowaną potrzebami pracodawcy. Młodzi ludzi potrzebują wtedy wsparcia doradcy zawodowego.
Od 2007 roku w naszej szkole działa SZOK (Szkolny Ośrodek Kariery), którym opiekuje się mgr Beata Puchałka. Szok działa na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, w którym można uzyskać informację na temat planowania kariery zawodowej. Szok w szczególności:
  • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe,
  • wskazuje i udostępnia osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) rzetelną informację na temat
    • rynku pracy
    • trendów rozwojowych w świecie zawodów.
W SZOK można uzyskać indywidualną poradę edukacyjną oraz zawodową z wykorzystaniem fachowych instrumentów (testów, formularzy, tablic zawodów, prezentacji multimedialnych). Ponadto doradca zawodowy prowadzi poradnictwo grupowe tzw. „warsztaty”, które mają pomóc młodzieży w podejmowaniu trudnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą we wszelkich formach działalności SZOK-u. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się stale aktualizowane oferty pracy czasowej oraz stałej. Klasy kończące naukę w naszej szkole objęte są szczególną opieką. Przygotowywani są oni do podjęcia trudnej decyzji: co dalej? dalsza nauka czy praca? W zależności od potrzeb, szukamy odpowiedzi na pytanie: jak zaistnieć na rynku pracy? Uczymy się praktycznych porad prawnych i zapoznajemy się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni. Ponadto wszyscy nasi uczniowie, niezależnie od poziomu kształcenia, uczestniczą w corocznych Targach Edukacyjnych oraz Targach pracy.

Opiekun: mgr Beata Puchałka