Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Szkolne koło prawne „LEX”


IGNORANTIA IURIS NOCET

(nieznajomość prawa szkodzi)

Nasz cel to popularyzowanie wiedzy prawniczej wśród młodzieży oraz edukacja w zakresie przestrzegania prawa.

Cele szczegółowe:

  • przekazywanie praktycznych informacji na temat wymiaru sprawiedliwości
  • wyjaśnienie procedury sądowniczej
  • nauka formułowania pozwów i innych pism procesowych
  • analiza publikacji i czasopism prawniczych
  • udział w rozprawach sądowych.

Przykładowe tematy spotkań :

  • jakie są nasze obowiązki wobec prawa?
  • jakie sprawy załatwimy w sądzie, a jakie u notariusza?
  • gdzie i kiedy należy szukać pomocy prawnika?
  • jakie są konsekwencje łamania prawa?

Przyłącz się do nas! Ta wiedza jest Ci potrzebna!

opiekun koła
Beata Puchałka