Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Historia


Szkoła powstała w 1958 roku jako przyzakładowa placówka edukacyjna Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych „BEFAMA”. 27 lutego 1996r. uchwałą nr XXVI/358/96 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Technicznych i Handlowych. 13 kwietnia 2005 odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Franciszka Kępki – wybitnego pilota i lotnika.

Obecnie szkoła kształci na kierunkach technicznych, handlowych i fotograficznych w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Absolwenci technikum otrzymują tytuł zawodowy:

  • technik mechanik,
  • technik mechanik lotniczy,
  • technik spawalnictwa,
  • technik reklamy,
  • technik fotografii i multimediów,
  • technik informatyk,

Nasza szkoła jako jedyna w regionie od 29 lat kształci w zawodach i specjalnościach lotniczych. Uczniowie, oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu lotnictwa, zdobywają również wiedzę praktyczną w ramach realizowanych praktyk w firmach związanych z branżą lotniczą.

Szkoła posiada certyfikowane laboratorium szkoleniowo-egzaminacyjne, w którym odbywają się szkolenia i egzaminy z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w zakresie: e-Citizen ECDL, ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL WebStarter, ECDL CAD. Jesteśmy również ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiele wyróżnień i nagród na corocznych olimpiadach i konkursach. Po ukończeniu szkoły, oprócz możliwości zdobycia średniego wykształcenia i matury, absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe. Większość absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach wyższych i znajduje pracę.

Od 1989 roku współpracujemy ze szkołą zawodową koncernu VOLKSWAGENA. W ramach tej współpracy uczniowie polscy i niemieccy uczestniczą trzy razy w roku w międzynarodowych wymianach młodzieży.

zstih2