Godło
02 Czerwiec 2023 - Erazma i Marianny
Dzień bez Krawata
Europejski Dzień Sąsiada
Dzień Leśnika

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


 

EGZAMIN ZAWODOWY – Informacje ogólne;

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku 2023

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

 

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja styczeń – luty 2023;
 
Harmonogram Egzaminów zawodowych – TECHNIKUM

AUD_05

INF_03

MEC_09

PGF_08

TLO_03

 

Harmonogram Egzaminów zawodowych – TECHNIKUM – poprawka

AUD_02_poprawa

EE_09_2017_poprawa

INF_02_poprawa

PGF_07_poprawa

 

Harmonogram Egzaminów zawodowych – SZKOŁA BRANŻOWA – poprawka

Egzamin_branzowa_poprawka

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji (czerwiec lipiec) 2021 r.


ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU

Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
  2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

Deklaracja Ucznia/Absolwenta