Godło
28 Październik 2021 - Szymona i Tadeusza

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


 

EGZAMIN ZAWODOWY 2021 – Informacje ogólne;

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Harmonogram egzaminu zawodowego sesja czerwiec-lipiec 2021;
 

Harmonogram egzaminów zawodowych Technikum

Harmonogram egzaminów zawodowych Szkoła Branżowa

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji (czerwiec lipiec) 2021 r.


ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU

Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
  2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

Deklaracja Ucznia/Absolwenta


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.


Wykaz  materiałów  i  przyborów  pomocniczych  z  zakresu  kwalifikacji  zgodnie  z  podstawą 
programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. 

Egzamin praktyczny

Egzamin teoretyczny