Godło
07 Kwiecień 2020 - Donata i Rufina
Dzień Pamięci o Holocauście
Światowy Dzień Zdrowia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


EGZAMIN ZAWODOWY 2020 – Informacje ogólne:

Załącznik

Harmonogram egzaminu zawodowego K201-  sesja styczeń-luty 2020:

Załącznik


ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU

Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
  2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

Deklaracja Ucznia/Absolwenta


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2020 r.
Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2020 r.


Wykaz  materiałów  i  przyborów  pomocniczych  z  zakresu  kwalifikacji  zgodnie  z  podstawą 
programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. 

Egzamin praktyczny

Egzamin teoretyczny