Godło
22 Kwiecień 2024 - Leona i Łukasza
Dzień Ziemi

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


EGZAMIN ZAWODOWY – Informacje ogólne;

http://zstih.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/Informacja-_o_EZ-18-VIII2023.pdf

http://zstih.edu.pl/wp-content/uploads/2023/08/HArMONOGR_2024_PP2019_EZ-1.pdf

 


ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU

Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

  1. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
  2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

Deklaracja Ucznia/Absolwenta