Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Wzory dokumentów


Przydatne dokumenty:

  • Podanie o wydanie nowej legitymacji szkolnej (pobierz)
  • Podanie o wydanie duplikatu indeksu (pobierz)
  • Podanie o przeniesienie do innej klasy (pobierz)
  • Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego (pobierz)
  • Podanie o ponowne przyjęcie (pobierz)
  • Podanie o egzamin sprawdzający (pobierz)

Uwaga: 

Informuję, iż zgodnie z art. 19, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2005, Nr 58, poz. 504 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II – Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
  • za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł,
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł.