Godło
28 Październik 2021 - Szymona i Tadeusza

Mechanik precyzyjny


Mechanik precyzyjny należy do zawodów spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych. Praca mechanika precyzyjnego wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Mechanik precyzyjny montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia precyzyjne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, elektrotechniką, pneumatyką, hydrauliką. Monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kwalifikacje:
MEP.01.Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych