Godło
21 Czerwiec 2024 - Alicji i Alojzego
Święto Muzyki

Fotograf


Fotograf to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Fotograf wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów, zajmuje się obróbką zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.
 
Kwalifikacje:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu