Godło
25 Wrzesień 2020 - Aurelii i Ładysława

Technik Informatyk


Technik informatyk –  to zawód, dzięki któremu absolwent będzie potrafił opracowywać, uruchamiać i obsługiwać własne programy, przystosowywać aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy, obsługiwać komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, projektować i wykonywać bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne, administrować bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz obsługiwać lokalne sieci komputerowe i nadzorować ich pracę.
 
Niektóre możliwości zatrudnienia:
  • administrator sieci komputerowych,
  • programista,
  • grafik komputerowy,
  • webdesigner,
  • serwisy komputerowe,
  • informatyk.

Kwalifikacje:

K1 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08.)
K2 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09.)