Godło
28 Październik 2021 - Szymona i Tadeusza

Technik fotografii i multimediów


Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów, zajmuje się obróbką zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.
 
 
 
 
 
Niektóre możliwości zatrudnienia:
  • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
  • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
  • przemysł fotooptyczny i optyczny,
  • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
  • telewizja i wytwórnie filmowe,
  • agencje fotograficzne i reklamowe.

 

Kwalifikacje:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
 

fototechnik-tag