Godło
28 Październik 2021 - Szymona i Tadeusza

Technik mechanik


Absolwenci średnich szkół zawodowych legitymujący się dyplomem technika mechanika stanowią najliczniejsza grupę zawodową. Są zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest więc bardzo obszerny i zróżnicowany.
 
 
 
Kwalifikacje: 
MEC.03. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

mechanik-tag