Godło
28 Październik 2021 - Szymona i Tadeusza

Kadra


DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Andrzej Stokłosa

WICEDYREKTOR
mgr Justyna Duda-Majdak

WICEDYREKTOR
mgr Aneta Procyk-Prusak

WICEDYREKTOR
dr Joanna Wylężek

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Anna Maśnica 

Nauczyciele

Bałowski Michał
mgr inż. Berek Janusz przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Berek Magdalena przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Binek Jakub przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Caputa Monika geografia
mgr inż. Cieślawski Krzysztof przedmioty zawodowe lotnicze
mgr Cieielska Bożena
dr hab. Chudy Joanna przedmioty zawodowe fotografia
mgr Czyżowska Dorota przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Dejer-Tokarz Barbara j. niemiecki
mgr Duda – Majdak Justyna wos, historia
mgr inż. Dziubek Wiesław przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Feiklowicz-Górecka Brygida przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Fuchs Dorota biblioteka, matematyka
mgr Godek Beata przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr inż. Gołyszny Karina przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Grabska Alicja j. polski
inż. Greń Grażyna przedmioty zawodowe mechaniczne, informatyka
mgr Handzlik Ewa pedagog
mgr Hojczyk Rafał historia
mgr Janikowska-Irauth Alina j. niemiecki
mgr inż. Jarczyk Marian edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Jarosz Marta chemia
mgr Jaśkowiec Nikoleta
mgr Jero Joanna przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Jóźwiak Mirosław religia
mgr inż. Kamiński Piotr przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Kapała Ewa j. angielski
mgr Kasperek Urszula
mgr inż. Kępka Marcin przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Kilianek Joanna j. angielski
prof. ATH dr hab. inż. Knefel Tomasz przedmioty zawodowe lotnicze
mgr Kolis Paweł wychowanie fizyczne
mgr Kołodziej Dominika j. polski
mgr Konik-Sporek Marzena j. polski, przedmioty zawodowe ekonomiczne
dr inż. Kopeć Jerzy przedmioty zawodowe lotnicze
mgr Korzonkiewicz Ewa biblioteka, j. niemiecki
mgr Kozaczko Anna j. rosyjski
 mgr Koźmiński Józef wychowanie fizyczne
inż. Koźmiński Marek przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Kroczek Marian przedmioty zawodowe lotnicze
mgr Krywult Mirosław wychowanie fizyczne
mgr Leszczyński Wacław
mgr Lubertowicz Stokłosa Joanna pedagog, wychowanie fizyczne
mgr Łysek Szymon przedmioty zawodowe informatyka
 mgr Maciaś Sylwia j. angielski
mgr Maik – Kamińska Małgorzata wychowanie fizyczne
mgr Majewska-Zelek Karolina
mgr Maśka Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr inż. Maśnica Anna przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr Mędrzak-Belczyk Joanna j. angielski
mgr Miszczyk Roman wychowanie fizyczne
mgr Mrowiec Irina j. rosyjski, j. niemiecki
mgr Niemirowska Dorota j. włoski, j. francuski
mgr Olszewska-Patykiewicz Ewa psycholog
mgr Pilch Sławomir przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr
Piskorek Kinga j. polski, etyka
mgr Plewa Anna j. angielski
inż. Polak Marek przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Poraniewski Zbigniew przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr Puchałka Beata doradca zawodowy; prawo, etyka i kultura zawodowa
mgr inż. Puczka Tadeusz przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Raczek Agnieszka matematyka
mgr inż. Raczek Włodzimierz
mgr Rzymek Joanna przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Rzymek Mariusz religia
mgr Rudolf Katarzyna
mgr Seniow Ewa przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Sobół-Guzik Lucyna biologia
mgr inż. Stefko Przemysław przedmioty zawodowe informatyczne
mgr inż. Stokłosa Andrzej przedmioty zawodowe mechaniczne i lotnicze
mgr Stronka-Świergała Agnieszka pedagog szkolny
mgr inż. Sytniewski Tomasz przedmioty zawodowe mechaniczne
inż. Twardzik Michał przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Wawrzyszkiewicz Jan historia, wos
 inż.
Więcek Franciszek
przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Wilusz-Kotwicz Alicja przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr inż. Wiśniewski Zbigniew
mgr inż. Wrona Roman
mgr Wójtowicz-Brzezińska Iwona j. angielski
dr Wylężek Joanna historia
mgr Zioło Anna biblioteka