Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski tworzą:

 

Przewodniczący: Piotr Łyczko z klasy 3 dtp

Zastępca przewodniczącego: Angelika Lewandowska z klasy 3bt

Sekretarz: Kinga Wojtyła z klasy 1bt

Członek: Paweł Talik z klasy 5 dtp

Opiekun Samorządu: mgr Alicja Grabska

 

Samorząd Uczniowski łączy społeczność Naszej Szkoły, stanowi pomost między dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami poszczególnych klas.

Budzi poczucie wspólnoty, bierze aktywny udział w tworzeniu unikalnej atmosfery szkoły, wzbogaca tradycje szkolne oraz stara się zaspokajać potrzeby uczniów. Współdecyduje o całokształcie wewnętrznego życia szkoły.