Godło
01 Kwiecień 2023 - Zbigniewa i Grażyny
Międzynarodowy Dzień Ptaków

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty związane z przyjęciem do szkoły.Technikum nr 7
 • podanie o przyjęcie do szkoły / pobierz /,
 • życiorys lub CV,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • kartę bilansu ucznia + orzeczenie lekarskie ( dokumenty zdrowia od pielęgniarki szkolnej)


Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7
 • podanie o przyjęcie do szkoły / pobierz /,
 • życiorys lub CV,
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • kartę bilansu ucznia + orzeczenie lekarskie ( dokumenty zdrowia od pielęgniarki szkolnej),
 • skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole / pobierz /,
 • umowę o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego (dotyczy zawodu – sprzedawca).