Godło
16 Czerwiec 2024 - Aliny i Justyny
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty związane z przyjęciem do szkoły.Technikum nr 7
 • podanie o przyjęcie do szkoły / pobierz /,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • kartę bilansu ucznia + orzeczenie lekarskie ( dokumenty zdrowia od pielęgniarki szkolnej)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data urodzenia) + zdjęcie w formie pliku jpg, opisane: imię_nazwisko_specjalność, wysłane na skrzynkę email: legitymacje@e-zstih.edu.pl (najlepiej od fotografa – biometryczne).


Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7
 • podanie o przyjęcie do szkoły / pobierz /,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • kartę bilansu ucznia + orzeczenie lekarskie ( dokumenty zdrowia od pielęgniarki szkolnej),
 • skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole / pobierz /,
 • umowę o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego (dotyczy zawodu – sprzedawca).
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data urodzenia) + zdjęcie w formie pliku jpg, opisane: imię_nazwisko_specjalność, wysłane na skrzynkę email: legitymacje@e-zstih.edu.pl (najlepiej od fotografa – biometryczne) .