Godło
13 Kwiecień 2021 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Technik reklamy


Technik reklamy jest zawodem obecnie niezmiernie popularnym na rynku pracy. Wymaga on łączenia w sobie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a więc niezbędna tutaj jest wiedza ekonomiczna, plastyczna, psychologiczna, lingwistyczna i informatyczna. Począwszy od wiedzy z zakresu ekonomii, towaroznawstwa, marketingu uczeń zapoznaje się z metodami i technikami tworzenia kampanii reklamowych, planów marketingowych, materiałów reklamowych (ulotki, plakatu, opakowania, wystawy sklepowej itp.) Przy tworzeniu tego typu projektów bardzo pomocny jest zmysł artystyczny. Uczeń opracowuje materiały między innymi przy wykorzystaniu graficznych programów komputerowych.


Kwalifikacje:
K1 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26.)
K2 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27.)
 

wordcloud (1)