Godło
12 Lipiec 2024 - Jana i Gwalberta

Dobra Szkoła-informacje MEN

30 listopada 2016 Aktualności

Do placówek oświatowych dotarła broszura informacyjna poświęcona reformie edukacji. Składa się z części wyjaśniającej dlaczego zostają wprowadzane zmiany, przedstawia harmonogram wdrażania zmian i wyjaśnia jakich obszarów zmiany dotyczą. Ostatnia część broszury zawiera pytania i odpowiedzi w sprawie zmian oraz informacje o przeprowadzonych debatach i konsultacjach.

Zainteresowanych rodziców, uczniów i nauczycieli odsyłamy na stronę internetową MEN: www.reformaedukacji. men.gov.pl

Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do materiałów w szkole (gabloty, tablice ogłoszeń, biblioteka.Zachęcamy do zapoznania się z nimi.