Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

INFORMACJA DLA KL.3a

15 października 2012 Ogłoszenia

Klasa 3a na czas nieobecności Pana F.Więcka ma te lekcje z Panem P.Kamińskim w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. Rejtana (chodzi o lekcje 1 i 2 w poniedziałek).