Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Wykłady ekonomiczne w ZSTiH

16 grudnia 2011 Aktualności

  9 listopada 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych uczestniczyli w wykładach pracownika naukowego Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach mgr Agnieszki Gierczyckiej Bednarek. Pierwszy wykład dotyczył Znaczenia integracji i globalizacji dla polskiej gospodarki, drugi pogłębił wiedzę uczniów na temat Światowego kryzysu finansowego. Każdy z wykładów zakończony był dyskusją.   15 grudnia 2011 roku dla klas pierwszych technikum odbył się wykład pracownika naukowego Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach mgr Agnieszki Gierczyckiej Bednarek, pod tytułem: Dlaczego współczesny człowiek potrzebuje wiedzy ekonomicznej?   Wykład składał się z dwóch części. W pierwszej prelegent odpowiedział uczniom na pytanie zawarte w temacie wykładu. W drugiej części wykładu uczniowie odpowiadali na pytania prelegenta dotyczące zagadnień ekonomicznych. Nagrodą za poprawną odpowiedź były gadżety Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania. Szczególnie aktywnie uczestniczył uczeń klasy 1ct Kamil Kasperek. Odpowiedział on prawidłowo na zadawane pytania i uzyskał większość przewidzianych nagród.     Organizator mgr Joanna Hałat