Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Technik awionik


Technik obsługujący elektronikę na pokładach awionetek (samolotów lekkich), zajmuje się przede wszystkim przeglądem, naprawą i eksploatacją systemów sterowania. Zawód bardzo poszukiwany na świecie ze względu na małą ilość szkół kształcących tą profesję. Zdobyta wiedza teoretyczna poprzez przedmioty specjalnościowe oraz praktyka na lotnisku i w firmach związanych z lotnictwem przygotują absolwenta do wykonywania obowiązków awionika zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.
 
Kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (E.17.)
awionik-tag