Godło
24 Czerwiec 2018 - Jana i Danuty
Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

Szczęśliwy numerek


grSzczęśliwy numerek zwalnia uczniów z odpowiedzi ustnej oraz przygotowania w danym dniu do zajęć lekcyjnych. Jest on losowany codziennie przez specjalnie zaprojektowaną aplikację komputerową, a jego wyniki podawane są poniżej: (nie dotyczy szkół dla dorosłych)