Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych


zsz-wtrysAbsolwent w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w trakcie kształcenia zdobywa następujące umiejętności: użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych; wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych; wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Kwalifikacje:

K1 – Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (M.3)