Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Tydzień Ekologii

12 kwietnia 2022 Aktualności, Galerie, Wydarzenia

Pierwszy tydzień kwietnia był w naszej szkole „Tygodniem Ekologii” w związku z przypadającym na 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ziemi. W tym roku skupiliśmy się głownie na problemie zagospodarowania i zmniejszenia ilości odpadów. 

Uczniowie wzięli udział m.in. w warsztatach pt.„Hierarchia w postępowaniu z odpadami” prowadzonych przez pracownika Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej oraz wykładzie prowadzonym przez p. Martę Jarosz pt. „Zasada 3R. Czy Twój smartfon pomoże Ci być eko?” 

Zajęcia miały wskazać właściwy sposoby postępowania z odpadami, aby jak najbardziej zminimalizować ich ilość:

1)zapobieganie powstawaniu odpadów,

2)przygotowywanie do ponownego użycia,

3)recykling,

4)inne procesy odzysku,

5)unieszkodliwianie.

Podczas warsztatów młodzież wykonywała torby ze starych koszulek. Istotna jest świadomość, że rzeczy mogą mieć drugie życie i to co dla nas niepotrzebne może być cenne dla kogoś innego. 

Najważniejszy cel to ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW!!!

Klasy pierwsze technikum wzięły udział w konkursie ekologicznym, podczas którego musiały wykazać się widzą na tematy ekologiczne, a następnie kreatywnością przy tworzeniu plakatów promując zasadę 3R. Wygrała klasa 1dt GRATULUJEMY! 

Prezentowane były prace uczniów związane z obchodami Dnia Wody oraz filmy i prezentacje o tematyce ekologicznej przygotowane przez młodzież.