Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Przekaz niewerbalny

13 lutego 2020 Aktualności, Galerie

Uczniowie klasy fotograficznej 2ct w ramach przedmiotu techniki fotograficzne w pracowni Beaty Godek i Krzysztofa Pileckiego realizowali projekt edukacyjny „Przekaz niewerbalny”. Projekt miał na celu uzmysłowienie sobie i innym w jaki sposób i jak skutecznie mowa ciała, wszystko co pokazujemy i przekazujemy naszemu adresatowi, a co nie jest oparte na słowach zastępuje tradycyjną komunikację.  

Często nie doceniamy mocy komunikatu niewerbalnego. Niesłusznie, ponieważ wg psychologów mowa ciała to aż 55% przekazu; dopiero później jest ton głosu (38%), a na koniec docierają słowa (7%). Porozumiewamy się używając zarówno słów jak i naszego ciała. Postawa, mimika, gesty, dystans wobec drugiej osoby lub jego brak – wszystko to jest nośnikiem informacji. Warto więc zacząć dostrzegać spójność między komunikatem werbalnym, a niewerbalnym – lub jej brak.