Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Stawiamy na nowoczesne nauczanie!

6 czerwca 2019 Aktualności

Kolejny sukces ZSTiH! Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu europejskiego Erasmus Plus. Nauczyciele ZSTiH w latach 2019-2020 będą podnosić swoje kwalifikacje w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. 

Następnym krokiem będzie projekt skierowany do uczniów. Erasmus Plus to program umożliwiający między innymi uczestnictwo w wymianach międzynarodowych lub praktykach zagranicznych. Nowoczesne nauczanie – to priorytet w naszej szkole! Bardzo się cieszymy, że możemy się rozwijać, tym samym zwiększyć szansę dla naszych absolwentów na rynku pracy.