Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Happening 'Weź sprawy w swoje ręce’

7 listopada 2013 Aktualności

6 listopada uczniowie klasy III kierunku fototechnik wraz z p. Beatą Godek wzięli udział w bielskiej Książnicy Beskidzkiej w happeningu Europe Direct pt. „Weź sprawy w swoje ręce – metoda na sukces.”.

Projekt dotyczył znalezienia się młodych ludzi na obecnym – trudnym i dynamicznie się zmieniającym rynku pracy, także w krajach unijnych. Zwracano uwagę na samorealizację, pasję, kreatywność, mobilność i solidność wykształcenia, a także na dodatkowe atuty takie jak praca w wolontariatach, praktyki czy staże zawodowe. Podkreślano także znaczenie działań w tzw. trzecim sektorze, organizacjach samorządowych, gdzie szczególną rolę odgrywają projekty „Młodzi w działaniu”. Temat nie jest naszej młodzieży obcy, gdyż w ramach tych projektów, wyzwalając własną pomysłowość i kreatywność zrealizowaliśmy już kilka ciekawych projektów m.in. zeszłoroczne „Ogrody pamięci” czy aktualnie „ Krajobrazy natury i kultury”.