Godło
16 Czerwiec 2024 - Aliny i Justyny
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

Wycieczka do obozu koncentracyjnego

8 listopada 2012 Aktualności

23 października uczennice z klasy 2bt wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Młodego Przedsiębiorcy pojechały na wycieczkę do hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz- Birkenau pod hasłem Historia rasizmu, a ludzkość. Głównym celem wycieczki było przełamanie barier rasowych i kulturowych.   Uczniowie odwiedzając tereny byłego obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu mieli wyjątkową okazję zaznajomienia się nie tylko z historią tego tragicznego miejsca, ale również z szerszym kontekstem symboliczno-refleksyjnym z nim związanym. Obecnie Auschwitz to dużo więcej niż fakt historyczny. Prócz standardowych odwiedzin ekspozycji muzealnej uczniowie wysłuchali i zobaczyli prezentację multimedialną przygotowaną i przedstawioną przez pracownika Muzeum dr Krzysztofa Antończyka. Tytuł wykładu brzmiał: „Rasizm a ludzkość”. Dr Antończyk w swoim wystąpieniu zdefiniował pojęcie rasizmu i omówił jego genezę. Jednocześnie nakreślił tło historyczne nienawiści rasowej, a także pseudonaukowe podstawy współczesnej nam doktryny rasowej, która stała się bazą do powstania nazizmu w Niemczech. Starał się on uświadomić młodzieży, że ideologia nierówności ras początkowo tak pobłażliwie traktowana, w swojej konsekwencji doprowadziła do największej w historii człowieczeństwa zbrodni ludobójstwa. Wydźwięk wykładu był tym wymowniejszy, że odbywał się on na miejscu największego cmentarzyska świata.   Po wykładzie uczniowie przeszli wraz z dr Antończykiem ekspozycję Muzeum opowiadającą o maszynerii zagłady stworzonej w Auschwitz-Birkenau przez załogę SS. Zapoznali się oni ze sposobami przeprowadzania selekcji na rampie wyładowczej i w drodze na zagładę do komór gazowych. Zobaczyli materialne dowody zbrodni – włosy kobiece, obcięte ofiarom po śmierci oraz przedmioty należące do ofiar znalezione po wyzwoleniu obozu. Młodzież mogła zobaczyć, jakie były warunki życia w obozie. Odwiedzili również oryginalne pomieszczenia bloku śmierci i pierwszej w kompleksie obozowym komory gazowej. Następnie zobaczyli wspólnie teren byłego obozu Birkenau, gdzie zginęła większość ofiar.   „Sądzę, że młodzież uzmysłowiła sobie, że zagłada w Auschwitz – 1,5 mil Żydów, Cyganów, Polaków i innych grup narodowych ma obecnie szerszy kontekst i stanowi dla nas współczesnych przestrogę, że rasizm obecny wciąż w naszym życiu powinien być piętnowany i nie może być przez nas tolerowany” – podsumował spotkanie dr Krzysztof Antończyk.   Szkolny Klub Młodego Przedsiębiorcy zachęca uczniów szkoły do wzięcia udziału w konkursie literackim organizowanym przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. „Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Auschwitz?” Szczegóły na stronie internetowej.