Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Projekt „MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE”

22 października 2012 Aktualności

„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.   Co gwarantuje udział w Projekcie? Zajęcia z doradztwa grupowego, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę na temat: zasad pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych – autoprezentacja, pokonywanie stresu, podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracują Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in: scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje, zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności, określi cel zawodowy i sposób jego realizacji. Przeczytaj więcej: – Instrukcja przyjmowania dokumentów, – Informacja o projekcie.   Szczegółowe informacje u Pana mgr inż. Marcina Kępki