Godło
22 Kwiecień 2024 - Leona i Łukasza
Dzień Ziemi

Wykaz zbędnych książek

12 października 2012 Ogłoszenia

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym Dz. U. z dnia 1 września 2004 r. nr 191 poz.1957 przedstawiamy wykaz zbędnych książek.