Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Gimnazjalisto!

30 kwietnia 2012 Aktualności

  Czy wiesz już, gdzie będziesz kontynuował naukę w roku szkolnym 2012/13? Masz do wyboru następujące szkoły ponadgimnazjalne w ZSTiH: 1.       czteroletnie technikum – (wykaz poszczególnych kierunków i specjalności tutaj) uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, możesz otrzymać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.   2.       trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową – (wykaz poszczególnych zawodów tutaj) uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, dalsze kształcenie począwszy od II klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (poza naszą szkołą).     POMYŚL I ZASTANÓW SIĘ —- OD 14 MAJA DO 25 CZERWCA GODZ. 12.00 NALEŻY ZŁOŻYĆ PODANIE W WYBRANEJ   PRZEZ CIEBIE SZKOLE.     Młodzież, która ukończyła gimnazjum dla dorosłych ma możliwość kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości lub ukończyć kursy dające kwalifikacje zawodowe i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.                                                                                                            SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY