Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

ZSTiH otrzymało pracownię komputerową z EFS

4 kwietnia 2011 Aktualności

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ul. Lompy 11 informuje, że w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” nr WZP 322-AW/08C/07-785 współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała w dniu 26 maja 2008r. jako darowiznę pracownię komputerową z pełnym wysposażeniem o łącznej wartości 70.903,38 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy złote trzydzieści osiem groszy).   W ramach w/w projektu zostało doposażone Centrum Multimedialne działające przy bibliotece szkolnej. W chwili obecnej w Centrum Multimedialnym młodzież może korzystać z 12 zestawów komputerowych, 3 szt. drukarek i 3 szt. skanerów.   Warto zaznaczyć, że jest to trzecia pracownia komputerowa otrzymana jako darowizna przez szkołę współfinansowana przez Unię Europejską.