Godło
28 Maj 2024 - Augustyna i Jaromira

Dar serca

7 lutego 2011 Aktualności

         Wrażliwość na krzywdę i potrzeby innych ludzi -to kryterium wartości człowieka.Cieszy,że tylu uczniów włącza sie w akcje charytatywne podejmowane na terenie szkoły i poza nią.Aż 12 wolontariuszy zbierało pieniądze na rzecz XIX Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy ,400 zł zebrano na stacjonarne hospicjum budowane przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne,z pieniędzy uzyskanych na  kiermaszach szkolnych zakupiono żywność dla rodzin uczniów znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie pomagali też w pracach bielskiego oddziału PCK ,udzielali pomocy w nauce uczniom Szkoły Specjalnej nr 17. I jeszcze DAR KRWI !W styczniu uczniowie oddali  do banku życia 7 litrów krwi .