Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Modernizacja szkoły

31 sierpnia 2018 Aktualności

Od 2017 roku trwają przygotowania do kompleksowej modernizacji naszej szkoły.Dopiero po roku zakończyły się uzgodnienia dotyczące wariantu zmian architektonicznych.A zmian sporo ,zwłaszcza związanych z uzyskaniem dodatkowej powierzchni na sale dydaktyczne. Katowicka grupa architektów,która wygrała przetarg na sporządzenie stosownej dokumentacji,przedstawiła bardzo ciekawe rozwiązania.Po fazie uzgodnień z odpowiednimi wydziałami ,po wybraniu wykonawców …remont na start.Warto będzie znieść trudy remontu ,byle tylko doczekać się tak potrzebnej szkole modernizacji.