Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Pomagamy zwierzakom

20 lutego 2018 Aktualności

Stosunek do zwierząt na pewno określa charakter człowieka. Cieszymy się, że młodzież ZSTiH tak często i chętnie wspiera schroniska dla bezdomnych, porzuconych, często okrutnie przez los doświadczonych zwierząt. Kiermasze świąteczne, zbiórki pieniężne, zbiórki pokarmów, akcja sfinansowania sterylizacji wybranych kotów-to tylko kilka form pomocy. Na pewno powtórzymy takie działania. Samorząd szkolny, wraz z opiekunem-panem Mirosławem Jóźwiakiem-wpisał je jako stały punkt w planie pracy.