Godło
16 Czerwiec 2024 - Aliny i Justyny
Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

Współpraca z uczelniami wyższymi

21 marca 2017 Aktualności, Galerie

Było uroczyście: 15 marca zawarto porozumienie o współpracy dydaktyczno-naukowej między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Zespołem Szkół Technicznych i Handlowych (jedną z kilku innych placówek z całego województwa śląskiego). Ze strony UŚ, realizatorem porozumienia będzie Wydział Artystyczny, z siedzibą w Cieszynie.

Pracownicy naukowi będą m.in. pomagać w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, umożliwiać uczniom uczestnictwo w wybranych zajęciach akademickich, prowadzić dla uczniów wykłady z niektórych tematów, prowadzić wspólnie badania. Studentom umożliwi się  realizowanie praktyk na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, uczestniczenie  w zajęciach obserwacyjnych. Propozycji jest zresztą znacznie więcej. Ze strony Uczelni umowę podpisał prof. dr hab. Ryszard  Koziołek – prorektor ds. Kształcenia i studentów, a z ramienia ZSTiH – mgr Halina Majdak-Maj – dyrektor szkoły.

Za początek współpracy można uznać uczestnictwo w Dniu Otwartym Uczelni, w czasie którego młodzież spotkała się z kadrą naukową UŚ, uczestniczyła w warsztatach artystycznych, a nawet sama mogła zaprezentować swoje talenty (zwłaszcza Wojtek i Wiktoria). Wspaniały początek.

W ostatnich  dniach nawiązano także współpracę z Bielską Wyższą Szkołą im. Józefa Tyszkiewicza, w ramach której młodzież  klas technikum o profilach artystycznych będzie uczestniczyć w zajęciach i zdobywać stosowny certyfikat z grafiki komputerowej.