Godło
05 Sierpień 2021 - Marii i Stanisławy

Kadra


DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Andrzej Stokłosa

WICEDYREKTOR
mgr Justyna Duda-Majdak

WICEDYREKTOR
mgr Aneta Procyk-Prusak

WICEDYREKTOR
dr Joanna Wylężek

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Anna Maśnica 

Nauczyciele

mgr inż. Berek Janusz przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Berek Magdalena przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Binek Jakub przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Caputa Monika geografia
mgr inż. Cieślawski Krzysztof przedmioty zawodowe lotnicze
inż. Chudy Joanna przedmioty zawodowe fotografia
inż. Czaicka Alicja matematyka
mgr Czyżowska Dorota przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Dejer-Tokarz Barbara j. niemiecki
mgr Duda – Majdak Justyna wos, historia
mgr inż. Dziubek Wiesław przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Ellnain Aleksander j. niemiecki, przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Feiklowicz-Górecka Brygida przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Fuchs Dorota biblioteka, matematyka
mgr inż. Gajewski Kazimierz przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr Godek Beata przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr inż. Gołyszny Karina przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Grabska Alicja j. polski
inż. Greń Grażyna  
mgr Handzlik Ewa pedagog
mgr Hojczyk Rafał historia
mgr Janikowska-Irauth Alina j. niemiecki
mgr inż. Jarczyk Marian edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Jarosz Marta chemia
mgr Jero Joanna przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Jóźwiak Mirosław religia
mgr Kalika Małgorzata fizyka, informatyka
mgr inż. Kamiński Piotr przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Kapała Ewa j. angielski
mgr inż. Kępka Marcin przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Kilianek Joanna j. angielski
mgr Knefel Tomasz
mgr Kolis Paweł wychowanie fizyczne
mgr Kołodziej Dominika j. polski
mgr Konik-Sporek Marzena j. polski, przedmioty zawodowe ekonomiczne
dr inż. Kopeć Jerzy przedmioty zawodowe lotnicze
mgr Korzonkiewicz Ewa biblioteka, j. niemiecki
mgr Kozaczko Anna j. rosyjski
 mgr Koźmiński Józef wychowanie fizyczne
inż. Koźmiński Marek przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Kroczek Marian przedmioty zawodowe lotnicze
mgr Krywult Mirosław wychowanie fizyczne
mgr Kuś Ewa j. polski
mgr Lubertowicz Stokłosa Joanna pedagog, wychowanie fizyczne
mgr Łysek Szymon przedmioty zawodowe informatyka
 mgr Maciaś Sylwia j. angielski
mgr Maik – Kamińska Małgorzata wychowanie fizyczne
mgr Maśka Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr inż. Maśnica Anna przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr Mędrzak-Belczyk Joanna j. angielski
mgr Miszczyk Roman wychowanie fizyczne
mgr Mrowiec Irina j. rosyjski, j. niemiecki
mgr Niemirowska Dorota j. włoski, j. francuski
mgr Olszewska-Patykiewicz Ewa psycholog
mgr Pilch Sławomir przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr Pilecki Krzysztof przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr
Piskorek Kinga j. polski, etyka
mgr Plewa Anna j. angielski
inż. Polak Marek przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Poraniewski Zbigniew przedmioty zawodowe fotograficzne
mgr Puchałka Beata doradca zawodowy; prawo, etyka i kultura zawodowa
mgr inż. Puczka Tadeusz przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Rzymek Joanna przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Rzymek Mariusz religia
mgr Seniow Ewa przedmioty zawodowe informatyczne
mgr Sobół-Guzik Lucyna biologia
mgr inż. Stefko Przemysław przedmioty zawodowe informatyczne
mgr inż. Stokłosa Andrzej przedmioty zawodowe mechaniczne i lotnicze
mgr Stronka-Świergała Agnieszka pedagog szkolny
mgr inż. Sytniewski Tomasz przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Szczechura Bożena matematyka
inż. Twardzik Michał przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Wawrzyszkiewicz Jan historia, wos
 inż.
Więcek Franciszek
przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Wilusz-Kotwicz Alicja przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Wójtowicz-Brzezińska Iwona j. angielski
dr Wylężek Joanna historia
mgr Zioło Anna biblioteka