Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 a » 1 at » 1 b » 1 bt » 1 ct » 1 dt » 2 a » 2 ag » 2 at » 2 b » 2 bg » 2 bt » 2 ct » 3 a » 3 ag » 3 at » 3 b » 3 bg » 3 bt » 3 ct » 4 at » 4 bt » 4 ct

Klasa 1 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
1 a MM - Dziubek W. (CKP31)
Chemia
1 a - Woźniczka A. (11)
Informatyka
1 a GR1 - Greń G. (3)
Informatyka
1 a GR2 - Maśnica A. (7)
2 08:10-08:55 Wychowanie fizyczne
1 a WF-CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Religia
1 a Religia - Jóźwiak M. (5)
Fizyka
1 a - Kalika M. (13)
3 09:05-09:50 Wychowanie fizyczne
1 a WF-CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 a - Caputa M. (2)
Język angielski
1 a Angielski - Biela S. (13a)
Język niemiecki
1 a Niemiecki - Korzonkiewicz E. (8)
4 09:55-10:40 Matematyka
1 a - Czaicka A. (1/1)
Religia
1 a Religia - Jóźwiak M. (13)
Język polski
1 a - Niemirowska D. (11)
5 11:00-11:45 Geografia
1 a - Kurz B. (4)
Matematyka
1 a - Czaicka A. (11)
Język polski
1 a - Niemirowska D. (11)
6 11:55-12:40 Historia
1 a - Sapeta U. (8)
Wychowanie fizyczne
1 a WF-CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Zajęcia z wychowawcą
1 a - Korzonkiewicz E. (12)
7 12:50-13:35 Biologia
1 a - Sobół-Guzik L. (5)
Podstawy konstrukcji maszyn - os
1 a OS - Puczka T. (10)
Montaż maszyn i urządzeń
1 a MM - Ciućka T. (CKP31)
Technologia obróbki skrawaniem - os
1 a OS - Koźmiński M. (CKP31)
8 13:40-14:25 Podstawy konstrukcji maszyn - os
1 a OS - Puczka T. (CKP31)
9 14:35-15:20 Podstawy konstrukcji maszyn - os
1 a OS - Puczka T. (CKP31)
10 15:25-16:10
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 1 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Podstawy sterowania i regulacji maszyn
1 at TM - Dziubek W. (1)
Podstawy konstrukcji maszyn - tm
1 at TM - Ellnain A. (7)
Zajęcia lotnicze
1 at TML - Cieślawski K. (1/1)
Informatyka
1 at GR1 - Kalika M. (4)
2 08:10-08:55 Wychowanie fizyczne
1 at WF-CHŁ - Krywult M. (SGim1)
Podstawy sterowania i regulacji maszyn
1 at TM - Dziubek W. (CKP31)
Zajęcia lotnicze
1 at TML - Cieślawski K. (1/1)
Podstawy konstrukcji maszyn - tm
1 at TM - Ellnain A. (9)
Konstrukcje mechaniczne
1 at TML - Kępka M. (1)
3 09:05-09:50 Język angielski
1 at GR1 - Plewa A. (7)
Język angielski
1 at GR2 - Sachajko A. (1/1)
Podstawy sterowania i regulacji maszyn
1 at TM - Dziubek W. (CKP31)
Fizyka
1 at - Kalika M. (11)
Podstawy konstrukcji maszyn - tm
1 at TM - Ellnain A. (9)
Konstrukcje mechaniczne
1 at TML - Kępka M. (1)
4 09:55-10:40 Język angielski
1 at GR1 - Plewa A. (7)
Język angielski
1 at GR2 - Sachajko A. (1/1)
Wychowanie fizyczne
1 at WF-CHŁ - Krywult M. (SGim1)
Zajęcia z wychowawcą
1 at - Duda-Majdak J. (14)
Informatyka
1 at GR2 - Maśnica A. (8)
Podstawy przedsiębiorczości
1 at - Procyk-Prusak A. (1)
5 11:00-11:45 Historia
1 at - Duda-Majdak J. (1)
Wychowanie fizyczne
1 at WF-CHŁ - Krywult M. (SGim1)
Geografia
1 at - Caputa M. (2)
Chemia
1 at - Jarosz-Pasierbek M. (8)
Matematyka
1 at - Janik P. (1)
6 11:55-12:40 Religia
1 at Religia - Jóźwiak M. (Świet)
Język polski
1 at - Grabska A. (9)
Historia
1 at - Duda-Majdak J. (1)
Język polski
1 at - Grabska A. (2)
Religia
1 at Religia - Jóźwiak M. (11)
7 12:50-13:35 Technologia obróbki skrawaniem - tm
1 at TM - Koźmiński M. (CKP31)
Konstrukcje mechaniczne
1 at TML - Kępka M. (5)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
1 at TML - Budzyński R. (1)
Wiedza o kulturze
1 at - Kołodziej D. (5)
Język polski
1 at - Grabska A. (1)
Matematyka
1 at - Janik P. (6)
8 13:40-14:25 Technologia obróbki skrawaniem - tm
1 at TM - Koźmiński M. (CKP31)
Konstrukcje mechaniczne
1 at TML - Kępka M. (11)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
1 at TML - Budzyński R. (1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 at - Jarczyk M. (6)
Matematyka
1 at - Janik P. (6)
Wiedza o społeczeństwie
1 at - Hojczyk R. (9)
9 14:35-15:20 Podstawy elektrotechniki i elektroniki - tml
1 at TML - Sytniewski T. (1)
Język niemiecki
1 at Niemiecki - Janikowska-Irauth A. (1)
Język rosyjski rozszerzony
1 1atct Rosyjski roz - Kozaczko A. (2)
Biologia
1 at - Sobół-Guzik L. (5)
10 15:25-16:10 Podstawy elektrotechniki i elektroniki - tml
1 at TML - Sytniewski T. (1)
Język niemiecki
1 at Niemiecki - Janikowska-Irauth A. (1/1)
Język włoski
1 1atbt Włoski - Niemirowska D. (2)
Język rosyjski
1 1atbt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
11 16:15-17:00 Język włoski
1 1atbt Włoski - Niemirowska D. (2)
Język rosyjski
1 1atbt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
12 17:10-17:55

Klasa 1 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Cyfrowa obróbka obrazu
1 b FOT - Borowicz P. (14)
Informatyka
1 b GR1 - Maśnica A. (4)
Informatyka
1 b GR2 - Kalika M. (4)
2 08:10-08:55 Cyfrowa obróbka obrazu
1 b FOT - Borowicz P. (14)
Wychowanie fizyczne
1 1ab WF-DZ - Koźmiński J. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
1 b WF-CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Organizacja i techniki sprzedaży
1 b SPRZ - Czyżowska D. (10)
Chemia
1 b - Jarosz-Pasierbek M. (1)
3 09:05-09:50 Techniki fotograficzne
1 b FOT - Pilch S. (14)
Wychowanie fizyczne
1 1ab WF-DZ - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
1 b WF-CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Język polski
1 b - Piskorek K. (14)
Język angielski
1 b Angielski - Kapała E. (1/1)
Język niemiecki
1 b Niemiecki - Mrowiec I. (PomTeatr)
Język rosyjski
1 b Rosyjski - Kozaczko A. (9)
4 09:55-10:40 Techniki fotograficzne
1 b FOT - Pilch S. (14)
Obsługa klientów
1 b SPRZ - Gołyszny K. (13)
Techniki fotograficzne
1 b FOT - Pilch S. (12)
Zajęcia z wychowawcą
1 b - Piskorek K. (Świet)
Religia
1 b Religia - Jóźwiak M. (Świet)
Rysunek i kompozycja
1 b FOT - Wilusz-Kotwicz A. (12)
5 11:00-11:45 Urządzenia i sprzęt w fotografii
1 b FOT - Borowicz P. (14)
Towar jako przedmiot handlu
1 b SPRZ - Gołyszny K. (13)
Techniki fotograficzne
1 b FOT - Pilch S. (12)
Biologia
1 b - Sobół-Guzik L. (6)
Geografia
1 b - Caputa M. (14)
Rysunek i kompozycja
1 b FOT - Wilusz-Kotwicz A. (12)
6 11:55-12:40 Matematyka
1 b - Czaicka A. (2)
Wychowanie fizyczne
1 1ab WF-DZ - Koźmiński J. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
1 b WF-CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Fizyka
1 b - Kalika M. (11)
Działalność gospodarcza
1 b FOT - Rzymek J. (7)
7 12:50-13:35 Edukacja dla bezpieczeństwa
1 b - Jarczyk M. (12)
Język polski
1 b - Piskorek K. (8)
Teoria obrazu fotograficznego
1 b FOT - Gajewski K. (1/1)
8 13:40-14:25 Przedsiębiorca w handlu
1 b SPRZ - Rzymek J. (13)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 b FOT - Caputa M. (2)
Religia
1 b Religia - Jóźwiak M. (2)
Teoria obrazu fotograficznego
1 b FOT - Gajewski K. (1/1)
9 14:35-15:20 Historia
1 b - Wylężek J. (9)
Matematyka
1 b - Czaicka A. (6)
10 15:25-16:10
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 1 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Język angielski
1 bt GR1 - Biela S. (1)
2 08:10-08:55 Wychowanie fizyczne
1 1atbtdt WF-DZ - Miszczyk R. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
1 1btct WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Historia
1 bt - Wylężek J. (9)
Informatyka
1 bt GR1 - Kalika M. (3)
Informatyka
1 bt GR2 - Szlagor P. (4)
3 09:05-09:50 Matematyka
1 bt - Janik P. (1)
Historia
1 bt - Wylężek J. (9)
Język polski
1 bt - Kołodziej D. (1/1)
Organizacja sprzedaży reklamy
1 bt GR1 - Ciemała E. (13a)
Język angielski
1 bt GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (13)
4 09:55-10:40 Matematyka
1 bt - Janik P. (1)
Wychowanie fizyczne
1 1atbtdt WF-DZ - Miszczyk R. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
1 1btct WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim2)
Język polski
1 bt - Kołodziej D. (1/1)
Język polski
1 bt - Kołodziej D. (5)
5 11:00-11:45 Marketing w działalności reklamowej
1 bt - Pilch S. (1/1)
Wychowanie fizyczne
1 1atbtdt WF-DZ - Miszczyk R. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
1 1btct WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim2)
Podstawy przedsiębiorczości
1 bt - Ciemała E. (1)
Sprzedaż w reklamie
1 bt - Gołyszny K. (1/1)
Wiedza o kulturze
1 bt - Konik-Sporek M. (14)
6 11:55-12:40 Marketing w działalności reklamowej
1 bt - Pilch S. (1/1)
Sprzedaż w reklamie
1 bt - Gołyszny K. (10)
Geografia
1 bt - Caputa M. (2)
Sprzedaż w reklamie
1 bt - Gołyszny K. (1/1)
Biologia
1 bt - Sobół-Guzik L. (9)
7 12:50-13:35 Chemia
1 bt - Jarosz-Pasierbek M. (9)
Wiedza o społeczeństwie
1 bt - Hojczyk R. (9)
Język angielski
1 bt GR1 - Biela S. (3)
Język angielski
1 bt GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (1/1)
Religia
1 bt Religia - Rzymek M. (Świet)
Język angielski
1 bt GR1 - Biela S. (2)
Język angielski
1 bt GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (11)
8 13:40-14:25 Zajęcia z wychowawcą
1 bt - Caputa M. (2)
Język niemiecki
1 bt Niemiecki - Mrowiec I. (8)
Religia
1 bt Religia - Rzymek M. (1/1)
Organizacja sprzedaży reklamy
1 bt GR1 - Ciemała E. (7)
Organizacja sprzedaży reklamy
1 bt GR2 - Wilusz-Kotwicz A. (8)
Fizyka
1 bt - Kalika M. (11)
9 14:35-15:20 Język niemiecki
1 bt Niemiecki - Mrowiec I. (8)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 bt - Jarczyk M. (6)
Matematyka
1 bt - Janik P. (14)
10 15:25-16:10 Organizacja sprzedaży reklamy
1 bt GR2 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Język włoski
1 1atbt Włoski - Niemirowska D. (2)
Język rosyjski
1 1atbt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
11 16:15-17:00 Język włoski
1 1atbt Włoski - Niemirowska D. (2)
Język rosyjski
1 1atbt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
12 17:10-17:55

Klasa 1 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Wychowanie fizyczne
1 ct WF-DZ - Kolis P. (Świet)
Chemia
1 ct - Jarosz-Pasierbek M. (6)
2 08:10-08:55 Wychowanie fizyczne
1 1btct WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
1 ct WF-DZ - Kolis P. (Świet)
Urządzenia fototechniczne
1 ct - Pilch S. (11)
3 09:05-09:50 Język angielski
1 ct GR1 - Mędrzak-Belczyk J. (4)
Techniki fotograficzne
1 ct GR2 - Borowicz P. (12)
Matematyka
1 ct - Szczechura B. (6)
Urządzenia fototechniczne
1 ct - Pilch S. (11)
Wychowanie fizyczne
1 ct WF-DZ - Kolis P. (SGim1)
4 09:55-10:40 Język angielski
1 ct GR1 - Mędrzak-Belczyk J. (4)
Techniki fotograficzne
1 ct GR2 - Borowicz P. (12)
Wychowanie fizyczne
1 1btct WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim2)
Matematyka
1 ct - Szczechura B. (6)
Historia
1 ct - Duda-Majdak J. (9)
Informatyka
1 ct GR1 - Szlagor P. (4)
Język angielski
1 ct GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (CZYT1)
5 11:00-11:45 Wiedza o społeczeństwie
1 ct - Hojczyk R. (10)
Wychowanie fizyczne
1 1btct WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim2)
Podstawy przedsiębiorczości
1 ct - Procyk-Prusak A. (8)
Historia
1 ct - Duda-Majdak J. (9)
Zajęcia z wychowawcą
1 ct - Mędrzak-Belczyk J. (8)
6 11:55-12:40 Matematyka
1 ct - Szczechura B. (14)
Procesy fotograficzne
1 ct - Pilch S. (14)
Fizyka
1 ct - Kalika M. (11)
Język polski
1 ct - Kuś E. (5)
Techniki fotograficzne
1 ct GR1 - Godek B. (14)
Język angielski
1 ct GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (10)
7 12:50-13:35 Wiedza o kulturze
1 ct - Konik-Sporek M. (14)
Procesy fotograficzne
1 ct - Pilch S. (14)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 ct - Caputa M. (2)
Język polski
1 ct - Kuś E. (5)
Techniki fotograficzne
1 ct GR1 - Godek B. (14)
Informatyka
1 ct GR2 - Kalika M. (4)
8 13:40-14:25 Język polski
1 ct - Kuś E. (5)
Techniki fotograficzne
1 ct GR1 - Godek B. (12)
Techniki fotograficzne
1 ct GR2 - Borowicz P. (14)
Język niemiecki
1 ct Niemiecki - Mrowiec I. (10)
Biologia
1 ct - Sobół-Guzik L. (9)
Geografia
1 ct - Kurz B. (1)
9 14:35-15:20 Język rosyjski
1 1ctdt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
Język włoski
1 1ctdt Włoski - Niemirowska D. (5)
Techniki fotograficzne
1 ct GR1 - Godek B. (12)
Techniki fotograficzne
1 ct GR2 - Borowicz P. (14)
Język niemiecki
1 ct Niemiecki - Mrowiec I. (10)
Religia
1 ct Religia - Jóźwiak M. (5)
Etyka
1 1ctdt Etyka - Piskorek K. (11)
10 15:25-16:10 Język rosyjski
1 1ctdt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
Język włoski
1 1ctdt Włoski - Niemirowska D. (5)
Religia
1 ct Religia - Jóźwiak M. (5)
Etyka
1 1ctdt Etyka - Piskorek K. (11)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 1 dt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Wychowanie fizyczne
1 dt WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim2)
Język niemiecki
1 dt Niemiecki - Ellnain A. (14)
2 08:10-08:55 Wychowanie fizyczne
1 1atbtdt WF-DZ - Miszczyk R. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
1 dt WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim2)
Język niemiecki
1 dt Niemiecki - Ellnain A. (14)
3 09:05-09:50 Język polski
1 dt - Grabska A. (8)
Systemy operacyjne
1 dt - Stefko P. (7)
Geografia
1 dt - Caputa M. (14)
Wychowanie fizyczne
1 dt WF-CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
4 09:55-10:40 Język polski
1 dt - Grabska A. (8)
Wychowanie fizyczne
1 1atbtdt WF-DZ - Miszczyk R. (SGim1a)
Systemy operacyjne
1 dt - Stefko P. (7)
Chemia
1 dt - Jarosz-Pasierbek M. (1/1)
Administracja systemami operacyjnymi
1 dt - Stefko P. (7)
5 11:00-11:45 Religia
1 dt Religia - Rzymek M. (7)
Wychowanie fizyczne
1 1atbtdt WF-DZ - Miszczyk R. (SGim1a)
Religia
1 dt Religia - Rzymek M. (13)
Język polski
1 dt - Grabska A. (12)
Biologia
1 dt - Sobół-Guzik L. (1/1)
6 11:55-12:40 Historia
1 dt - Hojczyk R. (11)
Urządzenia techniki komputerowej
1 dt - Binek J. (3)
Edukacja dla bezpieczeństwa
1 dt - Jarczyk M. (12)
Matematyka
1 dt - Janik P. (6)
Wiedza o kulturze
1 dt - Konik-Sporek M. (2)
7 12:50-13:35 Zajęcia z wychowawcą
1 dt - Maśnica A. (11)
Urządzenia techniki komputerowej
1 dt - Binek J. (3)
Podstawy przedsiębiorczości
1 dt - Procyk-Prusak A. (9)
Matematyka
1 dt - Janik P. (6)
Wiedza o społeczeństwie
1 dt - Wawrzyszkiewicz J. (1)
8 13:40-14:25 Administracja systemami operacyjnymi
1 dt - Stefko P. (4)
Fizyka
1 dt - Kalika M. (11)
Język angielski
1 dt GR2 - Biela S. (9)
Historia
1 dt - Hojczyk R. (1)
Matematyka
1 dt - Janik P. (6)
9 14:35-15:20 Język rosyjski
1 1ctdt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
Język włoski
1 1ctdt Włoski - Niemirowska D. (5)
Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
1 dt - Binek J. (4)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1 dt - Caputa M. (2)
Język angielski
1 dt GR1 - Mędrzak-Belczyk J. (PomTeatr)
Etyka
1 1ctdt Etyka - Piskorek K. (11)
10 15:25-16:10 Język rosyjski
1 1ctdt Rosyjski - Kozaczko A. (1)
Język włoski
1 1ctdt Włoski - Niemirowska D. (5)
Język angielski
1 dt GR1 - Mędrzak-Belczyk J. (2)
Informatyka
1 dt GR2 - Maśnica A. (4)
Etyka
1 1ctdt Etyka - Piskorek K. (11)
11 16:15-17:00 Informatyka
1 dt GR1 - Maśnica A. (4)
Język angielski
1 dt GR2 - Biela S. (5)
12 17:10-17:55

Klasa 2 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Elektrotechnika i elektronika -mm
2 a MM - Kalika M. (11)
Technologia obróbki skrawaniem - os
2 a OS - Kamiński P. (CKP31)
Wychowanie fizyczne
2 a WF CHŁ-GR1 - Krywult M. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
2 2ab DZ-GR3 - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2ab CHŁ-GR2 - Kolis P. (SGim1a)
2 08:10-08:55 Informatyka
2 a GR1 - Greń G. (3)
Informatyka
2 a GR2 - Maśnica A. (7)
Wychowanie fizyczne
2 a WF CHŁ-GR1 - Krywult M. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
2 2ab DZ-GR3 - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2ab CHŁ-GR2 - Kolis P. (SGim1a)
3 09:05-09:50 Język polski
2 a - Kołodziej D. (11)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a - Procyk-Prusak A. (13)
Język rosyjski
2 a Rosyjski - Kozaczko A. (5)
4 09:55-10:40 Język polski
2 a - Kołodziej D. (11)
Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
2 a MM - Dziubek W. (CZYT2)
Podstawy technik wytwarzania - os
2 a OS - Ellnain A. (CKP31)
Religia
2 a Religia - Rzymek M. (8)
5 11:00-11:45 Matematyka
2 a - Czaicka A. (9)
Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
2 a MM - Dziubek W. (CZYT2)
Podstawy technik wytwarzania - os
2 a OS - Ellnain A. (CKP31)
Historia
2 a - Denik A. (9)
6 11:55-12:40 Montaż maszyn i urządzeń
2 a MM - Kępka M. (1)
Podstawy technik wytwarzania - os
2 a OS - Ellnain A. (CKP31)
Zajęcia z wychowawcą
2 a - Mrowiec I. (CKP31)
Wychowanie fizyczne
2 a WF CHŁ-GR1 - Krywult M. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
2 2ab DZ-GR3 - Koźmiński J. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
2 2ab CHŁ-GR2 - Kolis P. (SGim1a)
7 12:50-13:35 Religia
2 a Religia - Rzymek M. (12)
Język angielski
2 a Ang - Kapała E. (PomTeatr)
Język niemiecki
2 a Niem - Mrowiec I. (CZYT2)
Podstawy przedsiębiorczości
2 a - Procyk-Prusak A. (9)
8 13:40-14:25 Obsługa maszyn i urządzeń
2 a MM - Ellnain A. (1)
Obsługa maszyn i urządzeń
2 a MM - Ellnain A. (3)
Podstawy elektrotechniki i elektroniki - os
2 a OS - Sytniewski T. (CKP31)
9 14:35-15:20 Technologia z materiałoznawstwem
2 a MM - Ellnain A. (3)
Technologia obróbki skrawaniem - os
2 a OS - Kamiński P. (CKP31)
10 15:25-16:10 Technologia obróbki skrawaniem - os
2 a OS - Kamiński P. (CKP)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 ag - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Język angielski
2 ag - Biela S. (10)
Chemia
2 ag - Woźniczka A. (8)
2 08:10-08:55 Fizyka
2 ag - Kalika M. (11)
Wiedza o społeczeństwie
2 ag - Wawrzyszkiewicz J. (6)
Język polski
2 ag - Niemirowska D. (11)
3 09:05-09:50 Język angielski
2 ag - Biela S. (9)
Rysunek techniczny
2 ag M - Dziubek W. (CZYT2)
Towaroznawstwo
2 ag SP - Gołyszny K. (CZYT1)
Język polski
2 ag - Niemirowska D. (10)
4 09:55-10:40 Historia
2 ag - Hojczyk R. (9)
Matematyka
2 ag - Czaicka A. (PomTeatr)
Zajęcia z wychowawcą
2 ag - Sobół-Guzik L. (CKP31)
5 11:00-11:45 Geografia
2 ag - Caputa M. (PomTeatr)
Matematyka
2 ag - Czaicka A. (PomTeatr)
Religia
2 2 abg Religia - Jóźwiak M. (7)
6 11:55-12:40 Matematyka
2 ag - Czaicka A. (9)
Język polski
2 ag - Niemirowska D. (13a)
Historia
2 ag - Hojczyk R. (PomTeatr)
7 12:50-13:35 Biologia
2 ag - Sobół-Guzik L. (2)
Wychowanie fizyczne
2 2 abg WF-CH - Krywult M. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
2 2abg WF-DZ - Miszczyk R. (SGim1a)
8 13:40-14:25 Język polski
2 ag - Niemirowska D. (10)
Język niemiecki
2 ag Niemiecki - Janikowska-Irauth A. (CZYT1)
Język rosyjski
2 ag Rosyjski - Kozaczko A. (PomTeatr)
9 14:35-15:20 Technologia ogólna
2 ag M - Koźmiński M. (1/1)
Promocja
2 ag SP - Ciemała E. (13)
10 15:25-16:10
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Podstawy technik wytwarzania - tm
2 at TM - Twardzik M. (1/1)
Technologia obróbki skrawaniem - tm
2 at TM - Kamiński P. (CKP)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
2 at TML - Budzyński R. (13)
Budowa i eksploatacja statków powietrznych - tml
2 at TML - Stokłosa A. (10)
Język włoski
2 2atbtct Wł - Niemirowska D. (11)
Język niemiecki
2 at Niem - Janikowska-Irauth A. (1/1)
2 08:10-08:55 Technologia obróbki skrawaniem - tm
2 at TM - Kamiński P. (CKP31)
Technologia obróbki skrawaniem - tm
2 at TM - Kamiński P. (CKP)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
2 at TML - Budzyński R. (13)
Podstawy sterowania i regulacji maszyn
2 at TM - Dziubek W. (12)
Budowa i eksploatacja statków powietrznych - tml
2 at TML - Stokłosa A. (10)
Podstawy przedsiębiorczości
2 at - Czyżowska D. (13)
3 09:05-09:50 Wychowanie fizyczne
2 at WF CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
2 2atct WF DZ - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Matematyka
2 at - Fuchs D. (10)
Język polski
2 at - Kuś E. (1)
Fizyka
2 at - Kalika M. (11)
4 09:55-10:40 Wychowanie fizyczne
2 at WF CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
2 2atct WF DZ - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Język angielski
2 at GR1 - Biela S. (CZYT1)
Język angielski
2 at GR2 - Plewa A. (12)
Język polski
2 at - Kuś E. (1)
Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
2 at - Wawrzyszkiewicz J. (6)
5 11:00-11:45 Język polski
2 at - Kuś E. (6)
Język angielski
2 at GR1 - Biela S. (CZYT1)
Język angielski
2 at GR2 - Plewa A. (12)
Matematyka
2 at - Fuchs D. (1)
Wychowanie fizyczne
2 at WF CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
2 2atct WF DZ - Koźmiński J. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1)
6 11:55-12:40 Zajęcia z wychowawcą
2 at - Niemirowska D. (8)
Religia
2 at Religia - Rzymek M. (Świet)
Matematyka
2 at - Fuchs D. (1)
Podstawy konstrukcji maszyn - tm
2 at TM - Puczka T. (3)
Wyposażenie statku powietrznego
2 at TML - Kroczek M. (CKP31)
7 12:50-13:35 Matematyka
2 at - Fuchs D. (6)
Podstawy technik wytwarzania - tm
2 at TM - Twardzik M. (13a)
Konstrukcje mechaniczne
2 at TML - Kępka M. (1)
Fizyka
2 at - Kalika M. (11)
Konstrukcje maszyn - tm
2 at TM - Ciućka T. (PomTeatr)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
2 at TML - Budzyński R. (10)
8 13:40-14:25 Konstrukcje mechaniczne
2 at TML - Kępka M. (1)
Religia
2 at Religia - Rzymek M. (1/1)
Konstrukcje maszyn - tm
2 at TM - Ciućka T. (4)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
2 at TML - Budzyński R. (10)
9 14:35-15:20 Język rosyjski
2 2atbtct Ros - Kozaczko A. (1)
10 15:25-16:10
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Religia
2 b Religia - Jóźwiak M. (8)
Wychowanie fizyczne
2 2ab DZ-GR3 - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2ab CHŁ-GR2 - Kolis P. (SGim1a)
2 08:10-08:55 Język polski
2 b - Piskorek K. (2)
Wychowanie fizyczne
2 2ab DZ-GR3 - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2ab CHŁ-GR2 - Kolis P. (SGim1a)
Język niemiecki w działalności handlowej
2 b Niem - Janikowska-Irauth A. (1/1)
3 09:05-09:50 Język polski
2 b - Piskorek K. (2)
Religia
2 b Religia - Jóźwiak M. (6)
Towar jako przedmiot handlu
2 b - Czyżowska D. (CKP31)
4 09:55-10:40 Podstawy przedsiębiorczości
2 b - Czyżowska D. (13)
Organizacja i techniki sprzedaży
2 b - Czyżowska D. (13)
Obsługa klientów
2 b - Gołyszny K. (13)
5 11:00-11:45 Podstawy przedsiębiorczości
2 b - Czyżowska D. (13)
Organizacja i techniki sprzedaży
2 b - Czyżowska D. (13)
Obsługa klientów
2 b - Gołyszny K. (13)
6 11:55-12:40 Zajęcia z wychowawcą
2 b - Czyżowska D. (13)
Przedsiębiorca w handlu
2 b - Ciemała E. (7)
Wychowanie fizyczne
2 2ab DZ-GR3 - Koźmiński J. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
2 2ab CHŁ-GR2 - Kolis P. (SGim1a)
7 12:50-13:35 Matematyka
2 b - Czaicka A. (1)
Informatyka
2 b GR1 - Maśnica A. (7)
Informatyka
2 b GR2 - Greń G. (13a)
Historia
2 b - Denik A. (CKP31)
8 13:40-14:25 Język angielski
2 b Ang - Kapała E. (1/1)
Język niemiecki
2 b Niem - Janikowska-Irauth A. (CZYT1)
Język angielski w działalności handlowej
2 b Ang - Kwaśniak A. (13)
9 14:35-15:20
10 15:25-16:10
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 bg - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05
2 08:10-08:55 Historia
2 bg - Hojczyk R. (1)
3 09:05-09:50 Fizyka
2 bg - Kalika M. (CZYT2)
Historia
2 bg - Hojczyk R. (2)
4 09:55-10:40 Język polski
2 bg - Piskorek K. (13a)
Język angielski
2 bg Angielski - Plewa A. (14)
Chemia
2 bg - Woźniczka A. (PomTeatr)
5 11:00-11:45 Język polski
2 bg - Piskorek K. (13a)
Język angielski
2 bg Angielski - Plewa A. (CZYT1)
Religia
2 2 abg Religia - Jóźwiak M. (7)
6 11:55-12:40 Biologia
2 bg - Sobół-Guzik L. (CZYT1)
Matematyka
2 bg - Olszewska-Patykiewicz E. (CZYT1)
Rysunek techniczny
2 bg M - Budzyński R. (CZYT1)
Towaroznawstwo
2 bg SP - Gołyszny K. (13a)
7 12:50-13:35 Matematyka
2 bg - Olszewska-Patykiewicz E. (CZYT2)
Wychowanie fizyczne
2 2 abg WF-CH - Krywult M. (SGim1)
Język polski
2 bg - Piskorek K. (13a)
8 13:40-14:25 Język niemiecki
2 bg Niemiecki - Dejer-Tokarz B. (CZYT2)
Matematyka
2 bg - Olszewska-Patykiewicz E. (CZYT2)
Język polski
2 bg - Piskorek K. (2)
9 14:35-15:20 Wiedza o społeczeństwie
2 bg - Wylężek J. (11)
Geografia
2 bg - Kurz B. (6)
10 15:25-16:10 Technologia ogólna
2 bg M - Koźmiński M. (5)
Promocja
2 bg SP - Ciemała E. (10)
Zajęcia z wychowawcą
2 bg - Wylężek J. (9)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Grafika komputerowa
2 bt GR2 - Maśka A. (3)
Zajęcia z wychowawcą
2 bt - Maśka A. (9)
Język włoski
2 2atbtct Wł - Niemirowska D. (11)
Język niemiecki
2 bt Niem - Ellnain A. (10)
2 08:10-08:55 Język angielski
2 bt GR1 - Plewa A. (1/1)
Język angielski
2 bt GR1 - Plewa A. (8)
Grafika komputerowa
2 bt GR2 - Maśka A. (3)
Religia
2 bt Religia - Rzymek M. (1/1)
Religia
2 bt Religia - Rzymek M. (10)
3 09:05-09:50 Wychowanie fizyczne
2 bt WF DZ - Kolis P. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Organizacja i techniki reklamy
2 bt - Berek M. (1)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR2 - Gołyszny K. (8)
Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
2 bt - Sapeta U. (2)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR1 - Rzymek J. (4)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR2 - Gołyszny K. (3)
4 09:55-10:40 Wychowanie fizyczne
2 bt WF DZ - Kolis P. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Organizacja i techniki reklamy
2 bt - Berek M. (1)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR2 - Gołyszny K. (8)
Geografia
2 bt - Caputa M. (2)
Sprzedaż w reklamie
2 bt - Czyżowska D. (14)
5 11:00-11:45 Język angielski w działalności reklamowej
2 bt - Plewa A. (11)
Sprzedaż w reklamie
2 bt - Czyżowska D. (1)
Grafika komputerowa
2 bt GR1 - Maśka A. (3)
Język angielski
2 bt GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (4)
Język polski
2 bt - Piskorek K. (2)
Wychowanie fizyczne
2 bt WF DZ - Kolis P. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1)
6 11:55-12:40 Język polski
2 bt - Piskorek K. (10)
Sprzedaż w reklamie
2 bt - Czyżowska D. (1)
Grafika komputerowa
2 bt GR1 - Maśka A. (3)
Język angielski
2 bt GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (4)
Podstawy przedsiębiorczości
2 bt - Procyk-Prusak A. (9)
Marketing w działalności reklamowej
2 bt - Ciemała E. (13)
7 12:50-13:35 Język polski
2 bt - Piskorek K. (10)
Geografia
2 bt - Caputa M. (2)
Język angielski
2 bt GR1 - Plewa A. (13)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR1 - Rzymek J. (4)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR2 - Gołyszny K. (3)
Marketing w działalności reklamowej
2 bt - Ciemała E. (13)
8 13:40-14:25 Matematyka
2 bt - Szczechura B. (6)
Rysunek i liternictwo
2 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (Świet)
Język angielski
2 bt GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (2)
Język angielski
2 bt GR1 - Plewa A. (CZYT1)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR1 - Rzymek J. (4)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR2 - Gołyszny K. (3)
Rysunek i liternictwo
2 bt GR2 - Wilusz-Kotwicz A. (Świet)
9 14:35-15:20 Matematyka
2 bt - Szczechura B. (6)
Rysunek i liternictwo
2 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (Świet)
Język angielski
2 bt GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (2)
Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR1 - Rzymek J. (3)
Język rosyjski
2 2atbtct Ros - Kozaczko A. (1)
Rysunek i liternictwo
2 bt GR2 - Wilusz-Kotwicz A. (Świet)
10 15:25-16:10 Organizacja sprzedaży reklamy
2 bt GR1 - Rzymek J. (7)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 2 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Język włoski
2 2atbtct Wł - Niemirowska D. (11)
2 08:10-08:55 Język niemiecki
2 ct Niem - Dejer-Tokarz B. (8)
Język polski
2 ct - Kołodziej D. (5)
Procesy fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (14)
Język angielski
2 ct GR2 - Kwaśniak A. (2)
3 09:05-09:50 Wychowanie fizyczne
2 2atct WF DZ - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Techniki fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (Ciemnia)
Język polski
2 ct - Kołodziej D. (5)
Procesy fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (14)
Język angielski
2 ct GR2 - Kwaśniak A. (1/1)
4 09:55-10:40 Wychowanie fizyczne
2 2atct WF DZ - Koźmiński J. (Świet)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1a)
Techniki fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (Ciemnia)
Matematyka
2 ct - Szczechura B. (6)
Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
2 ct - Denik A. (2)
5 11:00-11:45 Podstawy przedsiębiorczości
2 ct - Procyk-Prusak A. (4)
Język angielski
2 ct GR1 - Kapała E. (PomTeatr)
Język angielski zawodowy w fotografii
2 ct GR2 - Kwaśniak A. (9)
Religia
2 ct Religia - Jóźwiak M. (Świet)
Matematyka
2 ct - Szczechura B. (6)
Wychowanie fizyczne
2 2atct WF DZ - Koźmiński J. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
2 2btct WF CHŁ - Krywult M. (SGim1)
6 11:55-12:40 Język angielski
2 ct GR1 - Kapała E. (4)
Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR2 - Maśka A. (7)
Język angielski
2 ct GR1 - Kapała E. (PomTeatr)
Procesy fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (12)
Chemia
2 ct - Jarosz-Pasierbek M. (6)
Zajęcia z wychowawcą
2 ct - Kołodziej D. (13)
Urządzenia fototechniczne
2 ct - Gajewski K. (1/1)
7 12:50-13:35 Język angielski
2 ct GR1 - Kapała E. (CZYT1)
Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR2 - Maśka A. (7)
Język angielski zawodowy w fotografii
2 ct GR1 - Kwaśniak A. (PomTeatr)
Procesy fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (12)
Chemia
2 ct - Jarosz-Pasierbek M. (6)
Techniki fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (14)
Procesy fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (12)
Religia
2 ct Religia - Jóźwiak M. (Świet)
8 13:40-14:25 Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR1 - Maśnica A. (8)
Język angielski
2 ct GR2 - Kwaśniak A. (12)
Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR1 - Maśnica A. (3)
Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR2 - Maśka A. (7)
Urządzenia fototechniczne
2 ct - Gajewski K. (12)
Techniki fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (14)
Procesy fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (12)
9 14:35-15:20 Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR1 - Maśnica A. (8)
Język angielski
2 ct GR2 - Kwaśniak A. (12)
Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR1 - Maśnica A. (3)
Cyfrowa obróbka obrazu
2 ct GR2 - Maśka A. (7)
Język polski
2 ct - Kołodziej D. (11)
Język rosyjski
2 2atbtct Ros - Kozaczko A. (1)
10 15:25-16:10 Techniki fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (12)
Techniki fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (14)
Urządzenia fototechniczne
2 ct - Gajewski K. (14)
11 16:15-17:00 Techniki fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (12)
Techniki fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (14)
Procesy fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (14)
12 17:10-17:55 Techniki fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (12)
Techniki fotograficzne
2 ct GR2 - Godek B. (14)
Procesy fotograficzne
2 ct GR1 - Borowicz P. (14)

Klasa 3 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Montaż maszyn i urządzeń
3 a MM - Kępka M. (2)
2 08:10-08:55 Matematyka
3 a - Janik P. (12)
3 09:05-09:50 Język angielski
3 a Ang - Kapała E. (CZYT1)
Język niemiecki
3 a Niem - Mrowiec I. (CKP31)
Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
3 a MM - Ellnain A. (10)
Matematyka
3 a - Janik P. (12)
4 09:55-10:40 Język angielski
3 a Ang - Kapała E. (CZYT1)
Język niemiecki
3 a Niem - Mrowiec I. (CKP31)
Język polski
3 a - Grabska A. (10)
Obsługa maszyn i urządzeń
3 a MM - Kępka M. (CKP31)
Technologia obróbki skrawaniem - os
3 a OS - Więcek F. (1)
5 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne
3 3ab WF CHŁ-GR1 - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF DZ-GR3 - Miszczyk M. (Świet)
Język polski
3 a - Grabska A. (14)
Obsługa maszyn i urządzeń
3 a MM - Kępka M. (CKP31)
Technologia obróbki skrawaniem - os
3 a OS - Więcek F. (7)
6 11:55-12:40 Wychowanie fizyczne
3 3ab WF CHŁ-GR1 - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF DZ-GR3 - Miszczyk M. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF CHŁ-GR1 - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF DZ-GR3 - Miszczyk M. (Świet)
Montaż maszyn i urządzeń
3 a MM - Kępka M. (CKP31)
Podstawy technik wytwarzania - os
3 a OS - Ellnain A. (7)
7 12:50-13:35 Religia
3 a Religia - Jóźwiak M. (Świet)
Język angielski zawodowy
3 a Ang - Mędrzak-Belczyk J. (13a)
Język niemiecki zawodowy
3 a Niem - Mrowiec I. (CKP31)
Język rosyjski zawodowy
3 a RosZ - Kozaczko A. (CZYT2)
Działalność gospodarcza
3 a - Ciemała E. (8)
8 13:40-14:25 Zajęcia z wychowawcą
3 a - Kozaczko A. (9)
Wiedza o społeczeństwie
3 a - Sapeta U. (10)
Język rosyjski
3 3ab Ros - Kozaczko A. (3)
9 14:35-15:20 Obsługa maszyn i urządzeń
3 a MM - Kępka M. (2)
Podstawy technik wytwarzania - os
3 a OS - Ellnain A. (9)
Język rosyjski
3 3ab Ros - Kozaczko A. (5)
10 15:25-16:10 Montaż maszyn i urządzeń
3 a MM - Kępka M. (2)
Podstawy technik wytwarzania - os
3 a OS - Ellnain A. (9)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 3 ag - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Informatyka
3 ag - Greń G. (3)
2 08:10-08:55 Budowa i naprawa maszyn i urządzeń
3 ag M - Dziubek W. (PomTeatr)
Technika przetwórstwa spożywczego
3 ag SP - Jarosz-Pasierbek M. (1)
Chemia
3 ag - Woźniczka A. (6)
3 09:05-09:50 Budowa i naprawa maszyn i urządzeń
3 ag M - Dziubek W. (PomTeatr)
Fizyka
3 ag - Kalika M. (1/1)
Język polski
3 ag - Konik-Sporek M. (CZYT2)
4 09:55-10:40 Zajęcia z wychowawcą
3 ag - Czaicka A. (2)
Język angielski
3 ag - Biela S. (PomTeatr)
Język polski
3 ag - Konik-Sporek M. (CZYT2)
5 11:00-11:45 Język polski
3 ag - Konik-Sporek M. (CZYT2)
Geografia
3 ag - Caputa M. (2)
Matematyka
3 ag - Czaicka A. (2)
6 11:55-12:40 Język polski
3 ag - Konik-Sporek M. (CZYT2)
Język angielski
3 ag - Biela S. (CKP31)
Matematyka
3 ag - Czaicka A. (CZYT2)
7 12:50-13:35 Wiedza o społeczeństwie
3 ag - Wawrzyszkiewicz J. (1/1)
Język niemiecki
3 ag - Janikowska-Irauth A. (1/1)
Biologia
3 ag - Sobół-Guzik L. (CZYT2)
8 13:40-14:25 Matematyka
3 ag - Czaicka A. (PomTeatr)
Wiedza o społeczeństwie
3 ag - Wawrzyszkiewicz J. (6)
Religia
3 ag Religia - Rzymek M. (CZYT2)
9 14:35-15:20 Towaroznawstwo
3 ag SP - Gołyszny K. (10)
Historia
3 ag - Wylężek J. (9)
10 15:25-16:10 Historia
3 ag - Wylężek J. (9)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 3 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Język angielski
3 at GR1 - Biela S. (1/1)
Język angielski
3 at GR2 - Plewa A. (1)
Technologia obróbki skrawaniem - tm
3 at TM - Kępka M. (1)
2 08:10-08:55 Matematyka
3 at - Szlagor P. (11)
Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
3 at - Wylężek J. (9)
3 09:05-09:50 Matematyka
3 at - Szlagor P. (11)
Budowa i eksploatacja silników lotniczych
3 at TML - Nowakowski J. (5)
Procesy produkcji - tm
3 at TM - Ciućka T. (3)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
3 at TML - Stokłosa A. (10)
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - tm
3 at TM - Więcek F. (7)
4 09:55-10:40 Konstrukcje mechaniczne
3 at TML - Twardzik M. (CKP31)
Technologia obróbki skrawaniem - tm
3 at TM - Kępka M. (9)
Budowa i eksploatacja silników lotniczych
3 at TML - Nowakowski J. (5)
Procesy produkcji - tm
3 at TM - Ciućka T. (3)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
3 at TML - Stokłosa A. (10)
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - tm
3 at TM - Więcek F. (7)
Wychowanie fizyczne
3 at WF CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 3atbt WF DZ - Krywult M. (Świet)
5 11:00-11:45 Konstrukcje mechaniczne
3 at TML - Twardzik M. (CKP31)
Technologia obróbki skrawaniem - tm
3 at TM - Kępka M. (CZYT1)
Język polski
3 at - Kuś E. (5)
Wychowanie fizyczne
3 at WF CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 3atbt WF DZ - Krywult M. (Świet)
Fizyka
3 at - Kalika M. (11)
6 11:55-12:40 Religia
3 at Religia - Rzymek M. (13)
Język polski
3 at - Kuś E. (5)
Wychowanie fizyczne
3 at WF CHŁ - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 3atbt WF DZ - Krywult M. (Świet)
Religia
3 at Religia - Rzymek M. (Świet)
7 12:50-13:35 Zajęcia z wychowawcą
3 at - Kalika M. (Świet)
Fizyka
3 at - Kalika M. (11)
Język niemiecki
3 at Niem - Janikowska-Irauth A. (CZYT1)
Matematyka
3 at - Szlagor P. (5)
8 13:40-14:25 Język francuski
3 at Fran - Pietrzyk J. (9)
Język rosyjski
3 3atct Ros - Kozaczko A. (4)
Język włoski
3 3atbtct Wł - Niemirowska D. (5)
Wyposażenie statku powietrznego
3 at TML - Kroczek M. (8)
Podstawy technik wytwarzania - tm
3 at TM - Twardzik M. (11)
Język polski
3 at - Kuś E. (5)
9 14:35-15:20 Język angielski
3 at GR1 - Biela S. (8)
Język angielski
3 at GR2 - Plewa A. (1/1)
Budowa i eksploatacja statków powietrznych - tml
3 at TML - Stokłosa A. (10)
Podstawy technik wytwarzania - tm
3 at TM - Twardzik M. (1)
10 15:25-16:10 Język angielski
3 at GR1 - Biela S. (8)
Język angielski
3 at GR2 - Plewa A. (1/1)
Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne - tml
3 at TML - Stokłosa A. (10)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 3 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05
2 08:10-08:55 Język angielski
3 b Ang - Kapała E. (14)
Język polski
3 b - Grabska A. (1)
3 09:05-09:50 Język niemiecki w działalności handlowej
3 b Niem - Janikowska-Irauth A. (CZYT1)
Język angielski w działalności handlowej
3 b Ang - Kapała E. (14)
Język rosyjski w działalności handlowej
3 b RosDzH - Kozaczko A. (5)
Język polski
3 b - Grabska A. (1)
4 09:55-10:40 Religia
3 b Religia - Jóźwiak M. (PomTeatr)
Język niemiecki w działalności handlowej
3 b Niem - Janikowska-Irauth A. (CZYT1)
Język angielski w działalności handlowej
3 b Ang - Kapała E. (14)
Język rosyjski w działalności handlowej
3 b RosDzH - Kozaczko A. (5)
Matematyka
3 b - Czaicka A. (CZYT2)
5 11:00-11:45 Wychowanie fizyczne
3 3ab WF CHŁ-GR1 - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF DZ-GR3 - Miszczyk M. (Świet)
Matematyka
3 b - Czaicka A. (1/1)
Zajęcia z wychowawcą
3 b - Gołyszny K. (CZYT2)
6 11:55-12:40 Wychowanie fizyczne
3 3ab WF CHŁ-GR1 - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF DZ-GR3 - Miszczyk M. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF CHŁ-GR1 - Miszczyk R. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
3 3ab WF DZ-GR3 - Miszczyk M. (Świet)
Organizacja i techniki sprzedaży
3 b - Ciemała E. (CZYT2)
7 12:50-13:35 Obsługa klientów
3 b - Gołyszny K. (13)
Wiedza o społeczeństwie
3 b - Sapeta U. (13)
Towar jako przedmiot handlu
3 b - Czyżowska D. (CZYT2)
8 13:40-14:25 Obsługa klientów
3 b - Gołyszny K. (13)
Towar jako przedmiot handlu
3 b - Czyżowska D. (13a)
Język rosyjski
3 3ab Ros - Kozaczko A. (3)
9 14:35-15:20 Język niemiecki
3 b Niem - Janikowska-Irauth A. (11)
Język angielski
3 b Ang - Kapała E. (14)
Język rosyjski
3 3ab Ros - Kozaczko A. (5)
10 15:25-16:10 Język niemiecki
3 b Niem - Janikowska-Irauth A. (11)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 3 bg - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Budowa i naprawa maszyn i urządzeń
3 bg M - Kępka M. (2)
Technika przetwórstwa spożywczego
3 bg S - Jarosz-Pasierbek M. (5)
Wiedza o społeczeństwie
3 bg - Duda-Majdak J. (5)
2 08:10-08:55 Zajęcia z wychowawcą
3 bg - Kępka M. (PomTeatr)
Chemia
3 bg - Woźniczka A. (11)
3 09:05-09:50 Budowa i naprawa maszyn i urządzeń
3 bg M - Kępka M. (PomTeatr)
Towaroznawstwo
3 bg S - Gołyszny K. (13a)
Matematyka
3 bg - Czaicka A. (CZYT2)
Wiedza o społeczeństwie
3 bg - Duda-Majdak J. (PomTeatr)
4 09:55-10:40 Język polski
3 bg - Piskorek K. (CZYT2)
Historia
3 bg - Wawrzyszkiewicz J. (PomTeatr)
Matematyka
3 bg - Czaicka A. (11)
5 11:00-11:45 Język polski
3 bg - Piskorek K. (CZYT2)
Informatyka
3 bg - Greń G. (13a)
Język angielski
3 bg - Biela S. (CZYT2)
6 11:55-12:40 Język niemiecki
3 bg Niem - Janikowska-Irauth A. (CZYT1)
Język rosyjski
3 bg Ros - Kozaczko A. (13a)
Matematyka
3 bg - Czaicka A. (13)
Język polski
3 bg - Piskorek K. (1)
7 12:50-13:35 Historia
3 bg - Wawrzyszkiewicz J. (11)
Język polski
3 bg - Piskorek K. (PomTeatr)
Geografia
3 bg - Kurz B. (7)
8 13:40-14:25 Religia
3 bg Religia - Rzymek M. (PomTeatr)
Fizyka
3 bg - Kalika M. (CZYT2)
Biologia
3 bg - Sobół-Guzik L. (14)
9 14:35-15:20 Język angielski
3 bg - Biela S. (10)
10 15:25-16:10
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 3 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Język angielski w działalności reklamowej
3 bt GR1 - Plewa A. (2)
Język angielski w działalności reklamowej
3 bt GR2 - Sachajko A. (7)
Organizacja i techniki reklamy
3 bt - Berek M. (10)
Marketing w działalności reklamowej
3 bt - Berek M. (8)
Język angielski
3 bt GR1 - Wójtowicz-Brzezińska I. (2)
Język angielski
3 bt GR2 - Kapała E. (8)
2 08:10-08:55 Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
3 bt - Wylężek J. (9)
Organizacja i techniki reklamy
3 bt - Berek M. (10)
Marketing w działalności reklamowej
3 bt - Berek M. (8)
Język angielski
3 bt GR1 - Wójtowicz-Brzezińska I. (2)
Język angielski
3 bt GR2 - Kapała E. (8)
Projektowanie kampanii reklamowej
3 bt GR2 - Maśka A. (8)
3 09:05-09:50 Język polski
3 bt - Kuś E. (5)
Religia
3 bt Religia - Rzymek M. (2)
Etyka
3 bt Etyka - Piskorek K. (CZYT2)
Działalność gospodarcza w reklamie
3 bt - Czyżowska D. (13)
Grafika komputerowa
3 bt GR1 - Maśka A. (3)
Grafika komputerowa
3 bt GR2 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Projektowanie kampanii reklamowej
3 bt GR2 - Maśka A. (8)
4 09:55-10:40 Język polski
3 bt - Kuś E. (5)
Działalność gospodarcza w reklamie
3 bt - Czyżowska D. (6)
Organizacja i techniki reklamy
3 bt - Berek M. (10)
Grafika komputerowa
3 bt GR1 - Maśka A. (3)
Grafika komputerowa
3 bt GR2 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 3atbt WF DZ - Krywult M. (Świet)
5 11:00-11:45 Prawo, etyka i kultura zawodowa
3 bt - Puchałka B. (12)
Język polski
3 bt - Kuś E. (6)
Język angielski
3 bt GR1 - Wójtowicz-Brzezińska I. (PomTeatr)
Język angielski
3 bt GR2 - Kapała E. (9)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 3atbt WF DZ - Krywult M. (Świet)
Geografia
3 bt - Caputa M. (4)
6 11:55-12:40 Prawo, etyka i kultura zawodowa
3 bt - Puchałka B. (12)
Matematyka
3 bt - Szczechura B. (6)
Język angielski
3 bt GR1 - Wójtowicz-Brzezińska I. (PomTeatr)
Język angielski
3 bt GR2 - Kapała E. (9)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 3atbt WF DZ - Krywult M. (Świet)
Etyka
3 bt Etyka - Piskorek K. (10a)
Geografia
3 bt - Caputa M. (4)
7 12:50-13:35 Język niemiecki
3 bt Niem - Janikowska-Irauth A. (4)
Matematyka
3 bt - Szczechura B. (6)
Religia
3 bt Religia - Rzymek M. (Świet)
Zajęcia z wychowawcą
3 bt - Wilusz-Kotwicz A. (13)
Techniki poligraficzne
3 bt - Wilusz-Kotwicz A. (3)
8 13:40-14:25 Język włoski
3 3atbtct Wł - Niemirowska D. (5)
Fotografia reklamowa
3 bt - Godek B. (13)
9 14:35-15:20 Fotografia reklamowa
3 bt - Godek B. (13)
10 15:25-16:10 Projektowanie kampanii reklamowej
3 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
11 16:15-17:00 Projektowanie kampanii reklamowej
3 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
12 17:10-17:55

Klasa 3 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Projekty multimedialne
3 ct GR1 - Berek J. (4)
Techniki fotograficzne
3 ct GR2 - Godek B. (12)
Matematyka
3 ct - Szlagor P. (11)
Projekty multimedialne
3 ct GR2 - Berek J. (4)
Matematyka
3 ct - Szlagor P. (6)
2 08:10-08:55 Projekty multimedialne
3 ct GR1 - Berek J. (4)
Techniki fotograficzne
3 ct GR2 - Godek B. (12)
Techniki fotograficzne
3 ct GR1 - Godek B. (12)
Cyfrowa obróbka obrazu
3 ct GR2 - Maśka A. (7)
Projekty multimedialne
3 ct GR2 - Berek J. (4)
Cyfrowa obróbka obrazu
3 ct GR1 - Maśnica A. (3)
Cyfrowa obróbka obrazu
3 ct GR2 - Maśka A. (4)
Techniki fotograficzne
3 ct GR2 - Godek B. (12)
Język angielski
3 ct GR1 Ang - Kapała E. (CZYT2)
3 09:05-09:50 Techniki multimedialne
3 ct - Szlagor P. (3)
Techniki fotograficzne
3 ct GR1 - Godek B. (12)
Cyfrowa obróbka obrazu
3 ct GR2 - Maśka A. (7)
Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
3 ct - Wylężek J. (9)
Procesy fotograficzne
3 ct - Borowicz P. (12)
Techniki fotograficzne
3 ct GR2 - Godek B. (12)
Język angielski
3 ct GR1 Ang - Kapała E. (CZYT1)
4 09:55-10:40 Techniki multimedialne
3 ct - Szlagor P. (3)
Zajęcia z wychowawcą
3 ct - Godek B. (2)
Matematyka
3 ct - Szlagor P. (9)
Procesy fotograficzne
3 ct - Borowicz P. (12)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 ct WF DZ - Miszczyk M. (SGim2)
5 11:00-11:45 Chemia
3 ct - Jarosz-Pasierbek M. (8)
Religia
3 ct Religia - Rzymek M. (11)
Chemia
3 ct - Jarosz-Pasierbek M. (10)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 ct WF DZ - Miszczyk M. (SGim2)
Działalność gospodarcza w fotografii
3 ct - Czyżowska D. (CZYT1)
6 11:55-12:40 Język polski
3 ct - Kuś E. (6)
Język polski
3 ct - Kuś E. (CZYT2)
Działalność gospodarcza w fotografii
3 ct - Czyżowska D. (10)
Wychowanie fizyczne
3 3btct WF CHŁ - Koźmiński J. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
3 ct WF DZ - Miszczyk M. (SGim2)
Procesy fotograficzne
3 ct - Borowicz P. (12)
7 12:50-13:35 Język angielski
3 ct GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (13a)
Język polski
3 ct - Kuś E. (8)
Cyfrowa obróbka obrazu
3 ct GR1 - Maśnica A. (14)
Język niemiecki
3 at Niem - Janikowska-Irauth A. (CZYT1)
Procesy fotograficzne
3 ct - Borowicz P. (12)
8 13:40-14:25 Język angielski
3 ct GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (13a)
Język rosyjski
3 3atct Ros - Kozaczko A. (4)
Język włoski
3 3atbtct Wł - Niemirowska D. (5)
Język niemiecki
3 ct Niem - Janikowska-Irauth A. (CZYT2)
Cyfrowa obróbka obrazu
3 ct GR1 - Maśnica A. (14)
Język angielski
3 ct GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (12)
Język angielski
3 ct GR1 Ang - Kapała E. (7)
9 14:35-15:20 Techniki fotograficzne
3 ct GR1 - Godek B. (12)
Religia
3 ct Religia - Rzymek M. (8)
10 15:25-16:10 Techniki fotograficzne
3 ct GR1 - Godek B. (12)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 4 at - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Matematyka
4 at - Szlagor P. (5)
Organizacja procesów produkcji
4 at TM - Sarapata Z. (CKP)
Techniki wytwarzania - tm
4 at TM - Polak M. (13a)
Organizacja procesów produkcji
4 at TM - Sarapata Z. (CKP)
2 08:10-08:55 Matematyka
4 at - Szlagor P. (5)
Działalność gospodarcza
4 at - Czyżowska D. (6)
Techniki wytwarzania - tm
4 at TM - Polak M. (13a)
Język angielski lotniczo-techniczny
4 at TML - Wójtowicz-Brzezińska I. (CKP31)
Organizacja procesów produkcji
4 at TM - Sarapata Z. (CKP)
3 09:05-09:50 Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
4 at - Hojczyk R. (10)
Działalność gospodarcza
4 at - Czyżowska D. (6)
Techniki wytwarzania - tm
4 at TM - Polak M. (13a)
Język angielski lotniczo-techniczny
4 at TML - Wójtowicz-Brzezińska I. (CKP31)
Wychowanie fizyczne
4 at WF CHŁ-Gr1 - Koźmiński J. (SGim1)
4 09:55-10:40 Religia
4 at Religia - Rzymek M. (10)
Matematyka
4 at - Szlagor P. (11)
Fizyka
4 at - Kalika M. (11)
Wychowanie fizyczne
4 at WF CHŁ-Gr1 - Koźmiński J. (SGim1)
Procesy produkcji - tm
4 at TM - Ciućka T. (3)
5 11:00-11:45 Język polski
4 at - Majdak-Maj H. (5)
Język angielski
4 at - Biela S. (8)
Wychowanie fizyczne
4 at WF CHŁ-Gr1 - Koźmiński J. (SGim1)
Język angielski w branży mechanicznej
4 at TM - Kwaśniak A. (13a)
Budowa i eksploatacja statków powietrznych - tml
4 at TML - Stokłosa A. (10)
Procesy produkcji - tm
4 at TM - Ciućka T. (3)
6 11:55-12:40 Język polski
4 at - Majdak-Maj H. (5)
Fizyka
4 at - Kalika M. (11)
Wyposażenie statku powietrznego
4 at TML - Kroczek M. (CZYT1)
Język angielski w branży mechanicznej
4 at TM - Kwaśniak A. (CZYT2)
Budowa i eksploatacja statków powietrznych - tml
4 at TML - Stokłosa A. (10)
Język angielski
4 at - Biela S. (8)
7 12:50-13:35 Język niemiecki
4 at Niem - Ellnain A. (8)
Język angielski lotniczo-techniczny
4 at TML - Wójtowicz-Brzezińska I. (CZYT1)
Wyposażenie statku powietrznego
4 at TML - Kroczek M. (CZYT1)
Zajęcia z wychowawcą
4 at - Szlagor P. (9)
Organizacja procesów produkcji
4 at TM - Sarapata Z. (CKP)
Wyposażenie statku powietrznego
4 at TML - Kroczek M. (CZYT1)
8 13:40-14:25 Język angielski lotniczo-techniczny
4 at TML - Wójtowicz-Brzezińska I. (CZYT1)
Budowa i eksploatacja silników lotniczych
4 at TML - Kopeć J. (5)
Fizyka
4 at - Kalika M. (11)
Organizacja procesów produkcji
4 at TM - Sarapata Z. (CKP)
Wyposażenie statku powietrznego
4 at TML - Kroczek M. (CZYT1)
9 14:35-15:20 Język francuski
4 4atbtct Fran - Pietrzyk J. (1/1)
Budowa i eksploatacja silników lotniczych
4 at TML - Kopeć J. (5)
Matematyka
4 at - Szlagor P. (10)
Organizacja procesów produkcji
4 at TM - Sarapata Z. (CKP)
Budowa i eksploatacja silników lotniczych
4 at TML - Kopeć J. (1/1)
10 15:25-16:10 Język rosyjski
4 4atbt Ros - Kozaczko A. (1)
Techniki wytwarzania - tm
4 at TM - Polak M. (7)
Budowa i eksploatacja silników lotniczych
4 at TML - Kopeć J. (1/1)
11 16:15-17:00
12 17:10-17:55

Klasa 4 bt - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05
2 08:10-08:55 Język angielski
4 bt GR1 - Wójtowicz-Brzezińska I. (3)
Język angielski
4 bt GR2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (5)
3 09:05-09:50 Język angielski
4 bt GR1 - Wójtowicz-Brzezińska I. (6)
Język angielski
4 bt GR1 - Wójtowicz-Brzezińska I. (3)
Wychowanie fizyczne
4 bt WF DZ-Gr4 - Kolis P. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
4 4btct WF CHŁ-Gr2 - Krywult M. (SGim1a)
Język angielski
4 bt GR2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (6)
4 09:55-10:40 Psychologia reklamy
4 bt - Olszewska-Patykiewicz E. (6)
Grafika komputerowa
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (3)
Wychowanie fizyczne
4 bt WF DZ-Gr4 - Kolis P. (SGim1)
Wychowanie fizyczne
4 4btct WF CHŁ-Gr2 - Krywult M. (SGim1a)
Geografia
4 bt - Caputa M. (9)
5 11:00-11:45 Religia
4 bt Religia - Jóźwiak M. (2)
Grafika komputerowa
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (3)
Działalność gospodarcza w reklamie
4 bt - Czyżowska D. (1/1)
Organizacja i techniki reklamy
4 bt - Rzymek J. (7)
Język polski
4 bt - Kuś E. (5)
6 11:55-12:40 Geografia
4 bt - Caputa M. (2)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Grafika komputerowa
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Organizacja i techniki reklamy
4 bt - Rzymek J. (8)
Zajęcia z wychowawcą
4 bt - Kozaczko A. (8)
Język polski
4 bt - Kuś E. (5)
7 12:50-13:35 Wychowanie fizyczne
4 bt WF DZ-Gr4 - Kolis P. (SGim1a)
Wychowanie fizyczne
4 4btct WF CHŁ-Gr2 - Krywult M. (SGim1)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Grafika komputerowa
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Geografia
4 bt - Caputa M. (2)
Organizacja i techniki reklamy
4 bt - Rzymek J. (8)
8 13:40-14:25 Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Grafika komputerowa
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (3)
Psychologia reklamy
4 bt - Olszewska-Patykiewicz E. (13)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Matematyka
4 bt - Szlagor P. (10)
Matematyka
4 bt - Szlagor P. (8)
9 14:35-15:20 Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Grafika komputerowa
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (3)
Język francuski
4 4atbtct Fran - Pietrzyk J. (1/1)
Język włoski
4 4btct Wł - Niemirowska D. (11)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (4)
Organizacja i techniki reklamy
4 bt - Rzymek J. (8)
Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
4 bt - Wylężek J. (9)
10 15:25-16:10 Grafika komputerowa
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (8)
Język niemiecki
4 bt Niem GR2 - Janikowska-Irauth A. (6)
Język rosyjski
4 4atbt Ros - Kozaczko A. (1)
Język angielski
4 bt GR2 - Wójtowicz-Brzezińska I. (6)
Język niemiecki
4 bt Niem GR1 - Ellnain A. (2)
11 16:15-17:00 Grafika komputerowa
4 bt GR2 - Maśka A. (7)
Projektowanie kampanii reklamowej
4 bt GR1 - Wilusz-Kotwicz A. (8)
12 17:10-17:55

Klasa 4 ct - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 07:20-08:05 Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (7)
Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (7)
2 08:10-08:55 Religia
4 ct Religia - Jóźwiak M. (1/1)
Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (7)
Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (7)
3 09:05-09:50 Projekty multimedialne
4 ct GR1 - Borowicz P. (8)
Projekty multimedialne
4 ct GR2 - Maśnica A. (4)
Projekty multimedialne
4 ct GR1 - Borowicz P. (4)
Język angielski
4 ct GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (PomTeatr)
Wychowanie fizyczne
4 ct WF DZ-Gr3 - Miszczyk R. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
4 4btct WF CHŁ-Gr2 - Krywult M. (SGim1a)
Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (7)
4 09:55-10:40 Projekty multimedialne
4 ct GR1 - Borowicz P. (8)
Projekty multimedialne
4 ct GR2 - Maśnica A. (4)
Projekty multimedialne
4 ct GR1 - Borowicz P. (4)
Język angielski
4 ct GR2 - Mędrzak-Belczyk J. (2)
Wychowanie fizyczne
4 ct WF DZ-Gr3 - Miszczyk R. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
4 4btct WF CHŁ-Gr2 - Krywult M. (SGim1a)
Historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający
4 ct - Hojczyk R. (1/1)
5 11:00-11:45 Język angielski
4 ct GR1 - Mędrzak-Belczyk J. (CZYT1)
Projekty multimedialne
4 ct GR2 - Maśnica A. (3)
Matematyka
4 ct - Szlagor P. (10)
Matematyka
4 ct - Szlagor P. (14)
Projekty multimedialne
4 ct GR1 - Borowicz P. (4)
Projekty multimedialne
4 ct GR2 - Maśnica A. (3)
Matematyka
4 ct - Szlagor P. (6)
6 11:55-12:40 Język angielski
4 ct GR1 - Mędrzak-Belczyk J. (PomTeatr)
Projekty multimedialne
4 ct GR2 - Maśnica A. (3)
Język polski
4 ct - Piskorek K. (1/1)
Język niemiecki
4 ct Niem - Janikowska-Irauth A. (1/1)
Projekty multimedialne
4 ct GR1 - Borowicz P. (4)
Projekty multimedialne
4 ct GR2 - Maśnica A. (3)
Matematyka
4 ct - Szlagor P. (6)
7 12:50-13:35 Wychowanie fizyczne
4 ct WF DZ-Gr3 - Miszczyk R. (SGim2)
Wychowanie fizyczne
4 4btct WF CHŁ-Gr2 - Krywult M. (SGim1)
Język polski
4 ct - Piskorek K. (10)
Chemia
4 ct - Jarosz-Pasierbek M. (1/1)
8 13:40-14:25 Chemia
4 ct - Jarosz-Pasierbek M. (14)
Zajęcia z wychowawcą
4 ct - Hojczyk R. (1/1)
Chemia
4 ct - Jarosz-Pasierbek M. (5)
9 14:35-15:20 Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (4)
Język francuski
4 4atbtct Fran - Pietrzyk J. (1/1)
Język włoski
4 4btct Wł - Niemirowska D. (11)
Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (7)
10 15:25-16:10 Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (4)
Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (7)
11 16:15-17:00 Techniki multimedialne
4 ct - Stefko P. (4)
12 17:10-17:55