Godło
18 Maj 2024 - Feliksa i Aleksandry
Międzynarodowy Dzień Muzeów

Kolejny wyjazd doszkalający z projektu Erasmus + dla naszej kadry miał miejsce w Barcelonie w dniach 09-13 maja 2022. Nauczycielka Anna Plewa wzięła udział w szkoleniu z zakresu psychologii i pedagogiki tworzenia zespołów.

– To było świetne doświadczenie edukacyjne. Mogłam poszerzyć umiejętności z zakresu pracy w zespole, budowania relacji i wyznaczania celów. Ale nie tylko. Wyjazd dał mi możliwość nawiązania kontaktów z nauczycielami z Grecji, Włoch, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Węgier, Niemiec i Ameryki.
Z ogromnym entuzjazmem przyjęto w Barcelonie prezentacje prac naszych uczniów, informacje
o szkole ZSTiH i mieście Bielsku-Białej. Mogłam także pochwalić się udziałem naszych uczniów w projekcie międzynarodowym BILSEM – mówi Anna Plewa.

Erasmus+

7 kwietnia 2022 Aktualności , Erasmus+ , Galerie

W ramach promocji programu Erasmus+, wychowawcy klas pierwszych przeprowadzili lekcję poświęconą jego omówieniu. W trakcie prezentacji szczegółowo scharakteryzowali założenia, cele i efekty projektu. Nauczycielki: Joanna Mędrzak-Belczyk – klasa 1 at, Joanna Rzymek – klasa 1bt, Justyna Duda-Majdak – klasa 1 ct, Alicja Grabska – klasa 1 dt, poinstruowały uczniów gdzie należy szukać informacji dotyczących programu oraz jakie prace wykonali uczniowie ZSTiH  w jego ramach. Z racji ograniczeń pandemicznych część lekcji wychowawczych odbyła się stacjonarnie, a część on-line. Zachęcam do odwiedzenie zakładki i zapoznanie się szczególnie z pracami uczniów.


W ramach promocji programu Erasmus+, wychowawczynie klas pierwszych: Joanna Mędrzak-Belczyk – klasa 1 at, Joanna Rzymek – klasa 1bt, Justyna Duda-Majdak – klasa 1 ct, Alicja Grabska – klasa 1 dt, na zebraniach przekazały rodzicom istotne informacje o projekcie, jego założeniach, celach, strukturze itp. Przy tej okazji zaprezentowane zostały prace uczniów tematycznie nawiązujące do programu. Scharakteryzowano również zwięzłe dossier nauczycieli biorących udział w projekcie oraz korzyści jakie wynieśli oni ze szkolenia. Dodatkowo poinformowano rodziców o umieszczeniu szkolnych wiadomości na temat programu Erasmus+ na platformie e-twining. Z racji ograniczeń pandemicznych zebrania odbyły się on-line.

Mgr Joanna Rzymek