Godło
23 Marzec 2019 - Feliksa i Pelagii
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
Światowy Dzień Lasu
Światowy Dzień Meteorologii

Wi-Fi w szkole

8 kwietnia 2011 Aktualności

Od dnia 7 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych mają możliwość korzystania z nielimitowanego dostępu do internetu z urządzeń mobilnych w szkole za pośrednictwem sieci Wi-Fi.  Sieć jest dostępna na parterze i na II piętrze.
Czytaj całość

Polski Komitet Normalizacyjny wyraził stosownym dyplomem swoje uznanie dla Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych za popularyzację wśród młodzieży wiedzy o normalizacji i organizację „Konkursu z wiedzy o Polskich Normach”.  
Czytaj całość

          Piotr Karasiński, uczeń klasy II technikum (specjalność: technik mechanik lotniczy) ma wiele różnych pasji: tańczy, śpiewa, recytuje, lata szybowcem… Jako recytator odniósł kolejny sukces: zajął 2. miejsce w eliminacjach rejonowych 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się 2 ‑ 3 kwietnia w Żywcu.
Czytaj całość

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej ul. Lompy 11 informuje, że w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” nr BA-WZP-AW-322-12B/2005 – 1191 współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała w dniu 13 grudnia 2005r. jako darowniznę pracownię komputerową z pełnym wyposażeniem o łącznej wartości 70.370,34 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze).   Przy bibliotece szkolnej (dzięki programowi) zostało uruchomione Centrum Multimedialne wyposażone w 4 zestawy komputerowe, drukarkę i skaner.
Czytaj całość

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ul. Lompy 11 informuje, że w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” nr WZP 322-AW/08C/07-785 współfinansowanego przez Unię Europejską szkoła otrzymała w dniu 26 maja 2008r. jako darowiznę pracownię komputerową z pełnym wysposażeniem o łącznej wartości 70.903,38 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy złote trzydzieści osiem groszy).   W ramach w/w projektu zostało doposażone Centrum Multimedialne działające przy bibliotece szkolnej. W chwili obecnej w Centrum Multimedialnym młodzież może korzystać z 12 zestawów komputerowych, 3 szt. drukarek i 3 szt. skanerów.   Warto zaznaczyć, że jest to trzecia pracownia komputerowa otrzymana jako darowizna przez szkołę współfinansowana przez Unię Europejską.
Czytaj całość

W dniu 10.03.2011 klasa 3t i 1ct wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła Pełna Energii”. Uczniowie rozmawiali na temat alternatywnych źródeł energii, odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonego transportu. Ponadto warsztaty miały na celu przybliżenie młodzieży idei Szkoły Pełnej Energii – odnajdywanie powiązań pomiędzy wykorzystaniem energii, a takimi obszarami życia społecznego, jak polityka transportowa, świadoma konsumpcja czy eksploatowanie zasobów naturalnych.
Czytaj całość

Udany GROJKON

30 marca 2011 Aktualności

    I tak  V spotkanie miłośników fantastyki i gier GROJKON 2011, które odbyło się w naszej szkole i ZSE należy już do historii. W ciągu 3 dni w marcu (11-13 marca) imprezę odwiedziło ponad 1000 osób. Było wszystko: gry  planszowe i karciane, spotkania z twórcami, prelekcje, handel gadżetami, pokazy… Widok kilkuset zawodników walczących o nagrodę w grach planszowych był niezwykły. Zwycięzca otrzymał bilet lotniczy do… Japonii. Niestety, ze względu na dramatyczną sytuację po tsunami, trzeba będzie zmienić kierunek wyprawy.       Do zobaczenia w przyszłym roku!  
Czytaj całość

    Jedyne w Polsce-jak nas zapewnił dr Zygmunt Niechoda z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego-szkolne koło normalizacyjne w ZSTiH zorganizowało międzyszkolny konkurs wiedzy o normalizacji.Do finału,który przeprowadzono 25 marca ,zgłosiło sie 24 przedstawicieli  8 bielskich szkół.Interesujący wykład  na temat znaczenia normalizacji  dla rozwoju nowoczesnej gospodarki wygłosił gość honorowy-dr Z.Niechoda ,wykładowca na wielu polskich uczelniach ,przedstawiciel PKN. Finaliści Konkursu otrzymali  cenne nagrody ufundowane przez PKN i dyrekcję szkoły. Wyniki 1.Marcin Czaderna – ZSTiH -14 pkt 2.Krzysztof Kobiela -ZSB    -13,5 pkt (ex equo) 2.Wojciech Śliwa     -ZSB    -13,5 pkt(ex equo) 3.Dawid     Korczyk -ZSElek -13 pkt Wyróżnienia: 1.Tomasz Walczak-ZSEEiM 2.Karolina Klemens-ZSGiH 3.Agnieszka Jurzak -ZSB 4.Justyna   Adamaszek-ZSEk. 5.Mateusz  Ryba   -ZSElek
Czytaj całość

W dniu 28.03.2011r. została zorganizowana wycieczka naukowa do MAKRO Cash and Carry Polska S.A w Bielsku-Białej.   Udział wzięły klasy ZSZ o specjalności sprzedawca: klasa 1c, 2b, 2az.   W trakcie wykładu połączonego z prezentacją hali hurtowej sprzedaży, młodzież miała możliwość poznać:   – specyfikę pracy w korporacji zajmującej się handlem hurtowym, – stosowane techniki sprzedaży oraz techniki promocji i reklamy, – specyficzne wyposażenie techniczne, transportowe, wystawiennicze, wykorzystywane w handlu hurtowym.   
Czytaj całość