Godło
19 Lipiec 2024 - Wincentego i Wodzisława
Dzień Czerwonego Kapturka

Z naszego szkolnego środowiska odszedł (w wieku 73 lat) na zawsze mgr inż. Maciej Rakoczy – pedagog, nauczyciel, wieloletni wicedyrektor szkoły, związany z nią od początku swojej kariery zawodowej. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podjął prace jako konstruktor w befamowskim Ośrodku Badawczo – Rozwojowym, ucząc jednocześnie w Zespole Szkół Zawodowych „Befamy” (1973 – 1979 r.). Po dziesięcioletniej pracy w KWK „Czeczott” powrócił w 1989 roku do biurka konstrukcyjnego „Befamy”, by później, po transformacjach gospodarczych w kraju, zdecydować się na podjęcie stałej pracy w szkole, najpierw w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych, a od 1991 r. na stanowisku wicedyrektora szkoły, aż do czasu przejścia na emeryturę w 2008 roku. Jako emeryt nadal prowadził w szkole zajęcia ( do 2016 roku ) w niepełnym wymiarze godzin, dzieląc się z młodzieżą i nauczycielami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Był nauczycielem niezwykłym, Mistrzem, łączącym wiedzę z praktyką, uczącym logicznego myslenia… Ale też wychowującym, przekazującym młodzieży nie tylko wiedzę techniczną, ale i ogólną, uczącym kultury, wpajającym zasady mądrego i uczciwego życia. Pogodny, wyrozumiały, mądry i dobry, tryskający wiarą i optymizmem, swoim życiem potwierdzający zasady, które sam głosił. Jeden z ostatnich, co tak w pedagogice prym wodzą….

Żegnaj Dyrektorze, Kolego i wspaniały Nauczycielu. Zostawiłeś cząstkę siebie w każdym z nas, zwłaszcza w uczniach, absolwentach szkoły.

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 odbędzie się w dniu 1 września 2020r. (wtorek), wg harmonogramu:
Klasy pierwsze w sali nr 101 (parter, s.1) – spotkanie z dyrekcją szkoły:
godz. 9:00 – klasy 1 branżowej szkoły I stopnia (1a-mechanik-monter maszyn i urz.,operator obrabiarek skrawających), 1b-sprzedawca,fotograf)
godz. 10:00 – klasy I technikum mechanicznego (1at-technik mechanik, technik mechanik lotniczy,technik spawalnictwa, 1dt-technik informatyk)
godz. 11:00 – klasy I technikum (1bt-technik reklamy, 1ct,1et-technik fotografii i multimediów)
a następnie spotkania z wychowawcami w salach wg harmonogramu:

1a – sala nr 5

1b – sala nr 6

1at – sala nr 5

1dt – sala nr 6

1bt – sala nr 12

1ct – sala nr 13

1 et – sala nr 11

Pozostałe klasy mają spotkania w salach z wychowawcami wg harmonogramu:
godz. 8:00 – klasy 2, 3 branżowa szkoła I stopnia
godz. 9:15– klasy II technikum po gimnazjum
godz. 10:15 – klasy II technikum po sz. podst.
godz. 11:15 – klasy III technikum
godz. 12:00 – klasy IV technikum

2ap – sala nr 9 – godz:12:00 – 13:00

2bp – sala nr 10

2ag – sala nr L2 – godz:9:30 – 10:15

2bg – sala nr 12

3a – sala nr 14

3b – sala nr 11

3c – sala nr L3

2atp – sala nr 10

2btp – sala nr 12

2ctp – sala nr 13

2dtp – sala nr L1

2atg – sala nr 10

2btg – sala nr 12

2ctg – sala nr L3

2dtg – sala nr 13

3at – sala nr 9

3bt – sala nr 13

3ct – sala nr 3

3dt – sala nr L1

4at – sala nr 1

4bt – sala nr 1/1

4ct – sala nr 2

4dt – sala nr 6

W dniu 20.09.2019r. (piątek) odbędzie się zebranie „Trójek klasowych” z dyrektorem szkoły o godzinie 16:30 w sali nr 1.

Zapraszamy

W dniu 4.03.2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych – Pan Andrzej Stokłosa w obecności Pani Anny Maśnicy – kierownika szkolenia praktycznego podpisał umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i Handlowych a firmą POLMOTORS Sp. z o.o.(www.polmotors.com.pl) – reprezentowaną przez Pana Mateusza Trzopa– Pełnomocnika Zarządu ds. Finansowania .

W ramach porozumienia firma POLMOTORS objęła patronatem kierunki : technik-mechanik, operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń .

Współpraca dotyczyć będzie :

  • organizacji wizyt zawodoznawczych uczniów szkoły na terenie firmy POLMOTORS
  • umożliwienie uczniom oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych udziału  w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych , zapoznając ich z narzędziami i technologiami stosowanymi w produktach POLMOTORS
  • realizacji w każdym roku szkolnym miesięcznych praktyk zawodowych na terenie POLMOTORS dla naszych uczniów
  • wsparcia szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych potrzebnych do kształcenia uczniów w wymienionych wyżej kierunkach
  • propozycji zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

w branżowej szkole I stopnia nr 7, technikum i gimnazjum dla dorosłych – odbędzie się 22 czerwca (piątek) godz. 8:00

Po spotkaniu na placu apelowym – spotkanie z wychowawcami w klasach.