Godło
25 Lipiec 2024 - Jakuba i Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Kampania promująca równość płci

9 lipca 2024 Aktualności, Galerie, Video

Kampania promująca równość płci zrealizowana została w ramach projektu Bielsko-Biała –zawodowo. Celem kampanii: jest promocja równości kobiet i mężczyzn kształcących się na kierunkach technik mechanik i technik mechanik lotniczy w naszej szkole.