Godło
22 Kwiecień 2024 - Leona i Łukasza
Dzień Ziemi

TELC Język polski B1-B2 (DUAL)

12 lipca 2023 Aktualności, TELC

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW:

TELC Język polski B1-B2 (DUAL)

Z radością i satysfakcją informujemy, że certyfikat TELC „Język polski B1-B2 (DUAL)” otrzymał państwową rekomendację i znalazł się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. 

Jest to już czwarty dokument wagi Państwowej, a teraz także europejskiej uznający kwalifikacje znajomości języka obcego, a w tym wypadku j.polskiego jako języka obcego na podstawie certyfikatu TELC.