Godło
25 Lipiec 2024 - Jakuba i Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego Kierowcy

„Eko-wędrówki Dżulki”

10 stycznia 2023 Aktualności, Galerie, Konkursy

Nasza szkoła bierze udział w XIII edycji konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” w ramach wieloletniej kampanii promocyjno-edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”. Tegoroczna nazwa konkursu brzmi:

„Eko-wędrówki Dżulki”.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości na temat różnorodności biologicznej i potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta Bielska-Białej oraz propagowanie postaw proekologicznych w lokalnym środowisku.

Konkurs został podzielony na 4 okresy, nawiązujące do pór roku. W każdym okresie nasze dwa 3-osobowe zespoły z klas 3ct i 4btp wykonają minimum 1 zadanie ekologiczne w wybranej lokalizacji w Bielsku-Białej. Nasi uczniowie biorą udział w konkursie w kategorii C – szkoły ponadpodstawowe.

Postępy i realizację poszczególnych zadań będziecie mogli zobaczyć i śledzić na bieżąco na stronie internetowej i facebooku szkoły.

Koordynatorzy: Pani Justyna Duda-Majdak, Pani Marta Jarosz.