Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Międzynarodowe egzaminy językowe w ZSTiH

12 października 2022 Aktualności, Galerie

Szkoła Sieci TELC działająca w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej jest licencjonowaną placówką TELC GmbH.

Dzięki otrzymanej licencji uprawniającej do posiadania statusu Szkoły Sieci TELC Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej organizuje dwie stałe sesje egzaminacyjne w roku: sesję zimową (styczeń/luty) i sesję letnią (maj/czerwiec).

W ofercie egzaminacyjnej posiadamy egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na następujących poziomach: A1, A2, B1, B2 General i Business.

Egzaminy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży naszej Szkoły a ich zdawalność jest 100 procentowa. Oferujemy również przygotowanie do egzaminu TELC pod okiem licencjonowanych egzaminatorów międzynarodowych.

Na prośbę zainteresowanych możemy zorganizować dodatkową sesję egzaminacyjną w  terminie odpowiednim dla kandydatów ( minimalna ilość chętnych do egzaminu to 7 osób).

Warto dodać, że egzamin TELC to świetny wybór dla każdego, kto dba o rozwój osobisty i chce inwestować w siebie, swoją przyszłość i atrakcyjność na rynku pracy.

Czym jest TELC?

TELC GmbH (the European Language Certificates) to rozpoznawalne, we wszystkich krajach europejskich, międzynarodowe egzaminy językowe. Wyszkoleni i licencjonowani egzaminatorzy oceniają kompetencje kandydatów w najważniejszych umiejętnościach komunikacyjnych. Egzaminy językowe są opracowywane i administrowane przez organizację TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy.

Egzaminy TELC zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR).

Korzyści certyfikatu TELC:

  • Egzaminy TELC honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej,
  • W Polsce certyfikaty TELC uznawane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poziom B2 spełnia wymogi dotyczące znajomości języków obcych dla służby cywilnej, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  • Certyfikat na poziomie B2  i wyżej zwalnia z lektoratu i egzaminów językowych na studiach pierwszego stopnia,
  • Certyfikat B2 i w wyżej stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu z języka nowożytnego na egzaminie doktorskim,
  • Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa przeprowadzając system rekrutacji pracowników biorą pod uwagę certyfikaty TELC, które w precyzyjny sposób poświadczają znajomość języka obcego,
  • Posiadanie certyfikatu TELC zwiększa szanse szybkiej i skutecznej kariery zawodowej.

Oficjalna strona TELC i egzaminów próbnych www.telc.net