Godło
13 Kwiecień 2024 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Poprawkowy egzamin maturalny

9 sierpnia 2022 Aktualności

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Zdający proszeni są o zgłoszenie się ok. 40 minut przed egzaminem, z dowodem osobistym, czarnym długopisem.