Godło
13 Kwiecień 2024 - Przemysława i Hermenegildy
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2022r.

8 lipca 2022 Aktualności, Ogłoszenia

Poprawkowy egzamin maturalny.

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Zdający proszeni są o zgłoszenie się ok. 40 minut przed egzaminem, z dowodem osobistym, czarnym długopisem.