Godło
22 Kwiecień 2024 - Leona i Łukasza
Dzień Ziemi

Dzień Mamy

26 maja 2021 Aktualności

Mama – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego
i szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne
i szlachetne.

Była natchnieniem dla poetów, artystów i kompozytorów. Opiewano ją w pieśniach, wierszach i utrwalano na płótnie. Przedstawiano tę spracowaną, zmęczoną i tę uśmiechniętą, radosną, dumną ze swojego macierzyństwa i tę zapracowaną i zagonioną.

26 maja wszystkie Mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości…