Godło
25 Luty 2024 - Wiktora i Cezarego

Żegnamy Dyrektora…

29 kwietnia 2021 Aktualności

Z naszego szkolnego środowiska odszedł (w wieku 73 lat) na zawsze mgr inż. Maciej Rakoczy – pedagog, nauczyciel, wieloletni wicedyrektor szkoły, związany z nią od początku swojej kariery zawodowej. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podjął prace jako konstruktor w befamowskim Ośrodku Badawczo – Rozwojowym, ucząc jednocześnie w Zespole Szkół Zawodowych „Befamy” (1973 – 1979 r.). Po dziesięcioletniej pracy w KWK „Czeczott” powrócił w 1989 roku do biurka konstrukcyjnego „Befamy”, by później, po transformacjach gospodarczych w kraju, zdecydować się na podjęcie stałej pracy w szkole, najpierw w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych, a od 1991 r. na stanowisku wicedyrektora szkoły, aż do czasu przejścia na emeryturę w 2008 roku. Jako emeryt nadal prowadził w szkole zajęcia ( do 2016 roku ) w niepełnym wymiarze godzin, dzieląc się z młodzieżą i nauczycielami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Był nauczycielem niezwykłym, Mistrzem, łączącym wiedzę z praktyką, uczącym logicznego myslenia… Ale też wychowującym, przekazującym młodzieży nie tylko wiedzę techniczną, ale i ogólną, uczącym kultury, wpajającym zasady mądrego i uczciwego życia. Pogodny, wyrozumiały, mądry i dobry, tryskający wiarą i optymizmem, swoim życiem potwierdzający zasady, które sam głosił. Jeden z ostatnich, co tak w pedagogice prym wodzą….

Żegnaj Dyrektorze, Kolego i wspaniały Nauczycielu. Zostawiłeś cząstkę siebie w każdym z nas, zwłaszcza w uczniach, absolwentach szkoły.