Godło
20 Czerwiec 2024 - Bogny i Florentyny
Światowy Dzień Uchodźcy

Udany rok szkolny

20 czerwca 2018 Aktualności

Już wakacje.Zakończenie roku jest okazją do podsumowań  dokonań młodzieży i nauczycieli. Cieszy fakt,że podniosła się średnia ocen w klasach,a jedna z klas-3ct(technik fotografii) -przekroczyła 4,0.Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się : 3bt(technik organizacji reklamy) i 3b(sprzedawca),też z wysokimi średnimi.Te zespoły miały również najwyższą  frekwencję.Imponująca jest lista uczniów,którzy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce-od średniej 5,36 do 4,0.W tym roku to aż 77 uczniów.Udane różnorodne  akcje i imprezy(w tym najcenniejsze- charytatywne  na rzecz chorych dzieci i hospicjów ,akcje krwiodawstwa i powiększania bazy dawców szpiku kostnego) ,udział – z sukcesami- w wielu konkursach pozaszkolnych ,organizacja zmagań konkursowych dla młodzieży z innych placówek ,cudowne plenery ,wspaniałe wycieczki ,nadal wspaniała wymiana polsko-niemiecka. Za te osiągnięcia najlepsi uczniowie otrzymali jednorazowe stypendia za dobre wyniki w nauce ,dyplomy i nagrody książkowe.Na naszej stronie internetowej można przeczytać o sukcesach młodzieży i nauczycieli.No a teraz czas na wypoczynek.